Digitalisering Bijzondere Collecties

Introductie

Digitalisering en beschikbaarstelling van boeken uit de Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UVA), Leiden en de Koninklijke Bibliotheek. De selectie wordt gemaakt uit boeken die in de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN) zijn opgenomen uit de periode 1781-1800.

Doelstelling

Het project heeft als doel het gratis en integraal beschikbaar stellen van de geselecteerde boeken, waarvan alle pagina's gedigitaliseerd worden. In totaal gaat het om 1,3 miljoen gedigitaliseerde pagina's. Gebruikers kunnen via een webdienst zoeken naar titels en de tekstbestanden op woord doorzoeken. De webdienst kan in de toekomst worden uitgebreid met meer gedigitaliseerde boeken en met nieuwe functionaliteiten.

Planning

De doorlooptijd van het project bedraagt 36 maanden en is gestart op 1 mei 2007. Tijdens de eerste fase worden specificaties voor digitalisering opgesteld en wordt een Europese aanbesteding voor digitalisering gedaan. Daarnaast wordt gestart met de selectie van de boeken en de materiaalanalyse. In de tweede fase wordt het digitaliseringtraject uitgevoerd en wordt de webdienst ontwikkeld. In 2010 wordt de webdienst in productie genomen.

Meer informatie

Marg van der Burg