Early Dutch Books Online (EDBO)

Early Dutch Books Online (EDBO) bestond van 2011 tot 2020 en gaf full-text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 11.240 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800. De objecten uit EDBO zijn in 2013 opgenomen in Delpher. In 2020 is de EDBO-site afgesloten.

Het project was een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden. Boeken uit de Bijzondere Collecties van deze bibliotheken zijn gedigitaliseerd en op woordniveau doorzoekbaar gemaakt.

Bijzondere Collecties

De universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UB UVA), Leiden (UBL) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een groot aantal vergelijkbare, elkaar aanvullende en soms, bij gedrukt materiaal, elkaar deels overlappende Bijzondere Collecties. De term 'Bijzondere Collecties' wordt gebruikt voor zeer uiteenlopend materiaal dat om welke reden dan ook zeldzaam, kostbaar en vaak ook kwetsbaar is. Het materiaal uit de Bijzondere Collecties wordt bewaard in depots die zijn voorzien van beveiliging en klimaatbeheersing. Het betreft oude gedrukte publicaties uit verschillende landen en in allerlei talen. Naast de gedrukte werken is er een grote hoeveelheid geschreven materiaal in de bibliotheken aanwezig, variƫrend van middeleeuwse manuscripten, latere handschriften, waaronder archieven van geleerden en kunstenaars, tot meer dan een miljoen brieven. Verder zijn er collecties kaarten en atlassen, prenten, foto's, sierpapier, boekbanden en typografisch materiaal.

Online bibliotheek

De afdelingen Bijzondere Collecties van de UB UVA, UBL en KB lanceerden eind oktober 2005 het initiatief tot 'Nationale Infrastructuur voor de Digitale Ontsluiting Bijzondere Collecties'. Dit is een plan voor een online bibliotheek voor de Humaniora, die bestaat uit volledig gedigitaliseerde objecten uit de Bijzondere Collecties van de betrokken instellingen. Door de collecties uit deze drie bibliotheken, en in een later stadium ook uit andere bibliotheken te digitaliseren en toegankelijk te maken, komt een groot corpus van moeilijk bereikbare werken beschikbaar voor de wetenschap en het onderwijs. Early Dutch Books Online is een eerste stap in de richting van deze online bibliotheek.

Het belang van de digitalisering van wetenschappelijke bronnen is evident. Zonder bronnenmateriaal is onderzoek in de geesteswetenschappen ondenkbaar. Elektronische ontsluiting draagt bij aan de efficiƫntie, effectiviteit en betrouwbaarheid van het onderzoek en biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van onderzoek. Digitalisering brengt daarmee wetenschappelijke doorbraken binnen bereik. Daarvoor is wel de beschikbaarheid van grote tekstcorpora noodzakelijk. Early Dutch Books Online maakt dergelijke grote bestanden toegankelijk.

De EDBO-collectie is vanaf november 2013 opgenomen in Delpher. De originele EDBO-set is op te roepen via deze link.