Early European Books

In januari 2011 heeft de KB een overeenkomst gesloten met het Britse ProQuest om de komende jaren bijzondere, oude drukken uit de collectie te digitaliseren. Na de Deense Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen en Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in Italië is de KB de derde nationale bibliotheek in Europa die deelneemt aan het Early European Books project van ProQuest.

De selectie bestaat uit boeken uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. In eerste instantie worden alle in Nederland gedrukte boeken uit deze periode gedigitaliseerd. Verderop in het project zal bekeken worden welke andere boeken van voor 1700 voor digitalisering in aanmerking komen.

Dit project sluit aan bij de ambitie van de KB om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. Het scannen door ProQuest wordt uitgevoerd in gebouw van de KB waardoor deze waardevolle collectie het gebouw niet hoeft te verlaten.

ProQuest stelt de scans voor iedereen in Nederland gratis beschikbaar via Early European Books.

De digitalisering is gestart in het voorjaar van 2011, en de eerste resultaten zijn in augustus 2011 toegankelijk geworden. Begin 2016 zijn 4.5 miljoen pagina’s/21.000 banden gedigitaliseerd. Dit materiaal wordt stapsgewijs online gezet.

Meer informatie: Marieke van Delft.

Jan Huygen van Linschoten - Itinerario, voyage ofte schipvaert. Amsterdam, 1596

Jan Huygen van Linschoten - Itinerario, voyage ofte schipvaert. Amsterdam, 1596

Koningsbijbel. Antwerpen, 1569

Koningsbijbel. Antwerpen, 1569