Digitalisering in het Googleproject

In juli 2010 heeft de KB een overeenkomst gesloten met Google om de komende jaren minstens 160.000 rechtenvrije boeken uit de collectie van de KB te scannen en vrij toegankelijk te maken via Google Books, de websites van de KB en – te zijner tijd – via Europeana.

De selectie bestaat uit minstens 160.000 boeken uit de achttiende en negentiende eeuw. Aangezien er op deze boeken geen auteursrecht meer rust, vallen ze onder het publieke domein. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot nut zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld.

Over het Google-project

Tussen 2011 en 2014 heeft Google 235.000 boeken uit de collectie van de KB gedigitaliseerd. Dit zijn boeken uit de achttiende en negentiende eeuw waarop geen auteursrecht meer rust en die dus in het publieke domein vallen. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties die van groot nut zullen zijn voor wetenschappers en andere onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld.
Dit project is zo succesvol afgerond, dat ook de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam hier graag bij wilde aanhaken. Google digitaliseert nu 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken (tot 1874) van de UvA. Het contract tussen de KB en Google is hiervoor verlengd.

Metadata en digitale bestanden

De KB heeft behalve de boeken ook de bijbehorende metadata aan Google geleverd. Na digitalisering heeft de KB de digitale bestanden, inclusief OCR, van Google ontvangen. De KB slaat deze bestanden duurzaam op.

Beschikbaarstelling

De boeken zijn beschikbaar via Google Books en de KB-catalogus; de digitalisering van de KB-boeken is inmiddels afgerond. De titels zijn vindbaar in Delpher.

Documenten m.b.t. het Google-project

In de onderstaande documenten is meer informatie over te vinden over de samenwerking tussen de KB en Google. Documenten met bedrijfsgevoelige informatie van Google of persoonsgegevens van medewerkers zijn hier niet opgenomen. In de documenten die wel zijn opgenomen, zijn om dezelfde redenen sommige passages zwart gemaakt.

Document(en)