Inventarisatie titels

In Nederland bestaat geen compleet en samenhangend overzicht van dagbladen. De beschikbare catalogi en bibliografie├źn zijn onvolledig. In het project is een zo compleet mogelijke groslijst van titels opgesteld om de selectie van titels mogelijk te maken.

Voor de inventarisatie van alle verschenen titels is informatie verzameld over vindplaatsen van originelen, beschikbare microfilms en digitale afbeeldingen. Deze titels vormen de zogenaamde groslijsten. Alle informatie is vastgelegd in een database. Hiervoor worden de volgende bronnen gebruikt: