Selectie van titels

Selectie 1618-1995 alfabetisch

Adviescommissie

Voor het opstellen van selectiecriteria en het maken van verantwoorde keuzes uit de 7000 beschikbare titels is een Wetenschappelijke Adviescommissie ingesteld, bestaande uit deskundigen op het terrein van de (pers)geschiedenis.

De commissie bestond uit:

 • prof. dr. F.P.I.M. van Vree, hoogleraar media en cultuur, Universiteit van Amsterdam (voorzitter)
 • drs. J.J.M. Bos, projectleider STCN, Koninklijke Bibliotheek
 • prof. dr. M.J. Broersma, hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen
 • prof. dr. J.M.H.J. Hemels, emeritus hoogleraar
 • prof. dr. P.G.Hoftijzer, hoogleraar boekwetenschap, Universiteit Leiden
 • E. Sanders, *taalhistoricus en journalist *
 • mw. dr. A. Sens, directeur Persmuseum
 • dr. R. Vos, pershistoricus

De geselecteerde titels

De criteria en de geselecteerde titels per periode:

Algemene selectiecriteria

Voor ieder tijdvak werden politieke, sociale, economische en culturele kenmerken opgesteld en werd gekeken naar de ontwikkeling van de journalistieke professie en de dagbladsector in die periode. Aan de hand van deze kenmerken zijn per tijdvak selectiecriteria opgesteld. De beschikbare titels zijn beoordeeld op de mate waarin ze een instrument én spiegel zijn van de samenleving op dat moment.

Voor de definitie van de term dagblad worden de volgende kenmerken toegepast:

 1. een product van de drukpers (dus niet handgeschreven);
 2. periodiciteit (verschijnt - bij voorkeur - twee of meer malen per week);
 3. hoog actualiteitsgehalte;
 4. universaliteit (alle soorten nieuws worden bestreken);
 5. voor iedereen te koop.

Per onderscheiden periode werd bekeken of de definitie aangepast moet worden. Bij de selectie van titels werd ook rekening gehouden met de waarde voor wetenschappelijk onderzoek, geografische representatie en verspreiding door de tijd.

Document(en)