1800-1814

Alle politieke woelingen ten spijt verandert er tussen 1800 en 1814 per saldo weinig op het pershistorisch toneel. De bestaande kranten blijven onder de oude naam verschijnen, zij het nu getooid met het motto "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap ". Vanaf ca. 1795 verschijnt een vijftiental nieuwe couranten met in de titel het adjectief Bataafse, Vaderlandse, Constitutionele, Republikeinse of Revolutionaire. Hun politieke betekenis is gering omdat het gedachtegoed van de Bataafse Republiek ook te vinden is in de regulieren kranten.

Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 is de Napoleontische perswetgeving van kracht, wat inhoudelijke (censuur) en cosmetische (titel/tweetaligheid/formaat) veranderingen met zich meebrengt. Vanaf begin 1811 moeten de couranten tweetalig verschijnen en vanaf eind 1811 mag in elk van de acht departementen maar één feuille politique verschijnen met daarnaast maximaal vier feuilles d’affiches, soms als zelfstandige uitgave, soms als uitgave van het feuille politique. Gemeten aan de, voor het project bepaalde, definitie zijn beide categorieën feuilles geen kranten, maar ze zijn wel te beschouwen als voortzetting van bestaande kranten (continiteitscriterium). Ze verschijnen drie keer per week in kwarto-formaat met zes tot acht pagina’s en kennen in korte tijd een relatief groot aantal titelwisselingen.

Selectievoorstel

De selectie is voor een deel een voortzetting vangeselecteerde titels uit de periode 1618-1800, bij nieuw ingebrachtetitels is eeninhoudelijke toelichting te vinden.

1800-1811 Amsterdamse Courant (t/m 2.2.1811)
Per 5.2.1811 Gazette d’Amsterdam/Amsterdamsche Courant
Per 1.12.1811 Aff. etc d’Amsterdam/ Advertentien.. etc van Amsterdam
Per 17.11.1813 Amsterdamsche Courant
Per 1.1.1814 Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant
Per 5.5.1814 Amsterdamsche Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1805-1813 Bataafsche Staatscourant resp. Koninklijke (Staats) Courant (1806-1810)
1810 Moniteur van Amsterdam
1810-1811 Courrier d' Amsterdam
1811-1813 Feuille politique du Zuiderzee
1813 Staatkundig Dagblad van de Zuiderzee
Toelichting Hoewel geen algemeen nieuwsblad is deze krant van grote waarde als primaire en officiële informatiebron voor het Ned. en Franse staatsbeleid in de jaren 1805-1813.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1798-1803 Binnenlandsche Bataafsche Courant
Toelichting Landelijk nieuwsblad en gedurende enige tijd ook officieus orgaan van het uitvoerend bewind; kan daarom gezien worden als voorloper van de latere Bataafsche Staatscourant.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1805? Bossche Vaderlandsche Courant
per 1805 Vaderlandsche BosscheCourant
1807?-juli 1810 ‘s-Hertogenbossche (Di/Vrij) Courant
per 3.7.1810 Journal du Dép. des Bouches du Rhin
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1791-1792 Duinkerksche Historische Courant
Toelichting Uniek ‘buitenbeentje’ uitgegeven vanuit de grote kolonie van naar Noord-Frankrijke gevluchte Bataven, maar ook op ruime schaal gelezen in Nederland.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1811-1813 Feuille politique du du département de l'Issel-supérieur = staatkundig dagblad van het departement van den Boven-IJssel
Toelichting Als voorloper van de Arnhemsche Courant.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1795-1811 Friesche Courant
1798-1806 Bataafsche Leeuwarder Courant
1806-1811 Vriesche Courant
1811 Gazette de Frise / Vriesche Courant
Toelichting Prominent tegenhanger van de Leeuwarder Courant.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1811 Groninger Courant (t/m 29.1.1811)
Per 1.2.1811 Gazette de Groningue/Groninger Courant
Per 1.7.1811 Advertentien van het Departement der Wester-Eems
Per dec 1811 Feuille d’affiches…de Groningue/Advertentieblad van Groningen
1.7.1814 Groninger Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1811 Haagsche Courant (t/m 23.1.1811)
Per 30.1.1811 Gazette de la Haye/Haagsche Courant
Per 1.5.1812 Gazette de la Haye ou Journal du Dép. des Bouches de la Meuse/Haagsche Courant of Staatkundig Dagblad der Monden van de Maas
Per 18.11.1813 Staatkundig Dagblad der Monden van de Maas (slechts 1 nr)
Per 19.11.1813 Haagsche Courant (slechts 1 nr)
Per 21.11,1813 ’s-Gravenhaagsche Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1811 Leeuwarder Courant (t/m 8.2.1811)
Per 12.2.1811 Gazette de Leeuwarde = Leeuwarder courant
Per 2.8.1811 Journal du departement de la Frise = Dagblad van het departement Friesland
Per 11.12.1813 Leeuwarder Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1811 Leydse Courant (t/m 28.1.1811)
Per 1.2 1811 Gazette de Leyde/Leydse Courant
Per 1.1.1812 Affiches, annonces et avis divers de Leyde/Adv.. van Leiden
Per 19.11.1813 Leydse Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1811 Middelburgsche Courant (t/m 4.2.1811)
Per 6,2,1811 Gazette de Middelbourg/Middelburgsche Courant
Per juli 1811 Journal du Dep. des Bouches de l’Escaut/Staatkundig Dagblad etc
per 26.4.1814 Middelburgsche Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1795-1803 Nieuwe (Haagsche) Nederlandsche Courant
1795 Generaliteits Courant (zaterdageditie)
Toelichting Hoewel onder pseudoniem uitgegeven door de vroegere uitgever van de Orangistische Haagsche Courant, P.F. Gosse, te zien als tegenpool van de Haagsche Courant.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1804 Nouvelles politiques, publiees a Leyde (t/m 5.10.1804)
Per 23.10.1804 Journal polique, publie a Leyde (t/m/29.11.1811)
1812/1813 niet verschenen
per 4.1.1814 Nouvelles politiques (eind 1817 gestaakt)
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1787-1811 Ommelander Courant
Toelichting Algemeen nieuwsblad, maar primair spreekbuis van de Ommelanden tegenover de ‘Stadse’ Groninger Courant.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800 - 1811 Oprechte Haarlemse Courant (t/m 26.1.1811)
Per 29.1.1811 Gazette de Harlem/Haarlemsche Courant
Per 3.12.1811 Affiches,….de Harlem/Aankondigingen…. Van Haarlem
18.11.1813 Opregte Haarlemsche Courant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800 - 1811 Rotterdamse Courant (t/m 19.1.1811)
Per 22.1.1811 Gazette de Rotterdam/Rotterdamsche Courant
Per 2.1.1812 Affiches, annonces en avis divers de R/Aankondigingen etc van Rotterdam
Per 20.11.1813 Rotterdamsche Courant (opgeheven 1869)
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
per 28.1.1814 Staatkundig Dagblad van de Rhyn-Monden
per 18.2 1814 Dagblad van het Departement der Monden van den Rhyn
per 3.8 1814 Dagblad der Provincie Brabant
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1811 Utrechtsche Courant (t/m 30.1.1811)
Per 1.2.1811 Gazette d’Utrecht/Utrechtsche Courant
Per 2,12,1811 Affiches…d’Útrecht/Aankondigingen… van Utrecht
Per 1.12.1813 Utrechtsche Courant

Na de selectie volgt het selectieproces

Opregte Haarlemsche Courant