1940-1945

De digitalisering van dagbladen uit WO II wordt uitgevoerd in het kader van het Programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in nauwe samenwerking met het NIOD. De selectie voor deze periode is een aanvulling op de selectie die al voor de Databank Digitale Dagbladen gemaakt wordt en levert 300.000 gedigitaliseerde pagina’s op.

De illegale pers

De volledige collectie illegale bladen van het NIOD (meer dan 1.000 titels) wordt in zijn geheel opgenomen. Daarnaast wordt de privécollectie van André de Rijck toegevoegd.

De legale pers

Binnen de legale pers wordt een onderscheid gemaakt tussen dagbladen, nieuwsbladen (lokaal/regionaal; 1-5 per week), tijdschriften en andere periodieken. Het meest interessant voor deze periode zijn:

  • De dagbladen die een eigen redactie hebben.
  • De nieuwsbladen die na de oorlog een verschijningsverbod krijgen.
  • Enkele grote landelijke publieksbladen die een grote oplage hebben.

Overgangsbladen

Naast de illegale en legale pers bestaat er een categorie ‘overgangsbladen’; bladen die voortgekomen zijn uit de illegaliteit en die na de bevrijding nog een kortere of langere tijd hebben bestaan voor ze werden opgeheven of opgingen in een andere krant. Te denken valt aan regionale edities van kranten als Trouw, De Waarheid en Het Parool. De geselecteerde titels voor deze categorie staan in het overzicht van de legale pers.

Zie hieronder voor een overzicht van de titels.

Document(en)