Koloniale kranten Antillen

De geschiedenis van de Antilliaanse geschreven pers is die van de zes eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten, waarbij vooral Curaçao een dominante rol speelt. De koloniale Antilliaanse pers kent vijf talen; Nederlands, Engels, Spaans, Papiamentu en Frans. De pers is kleinschalig, weinig personen verrichten veel taken voor een veelal klein lezerspubliek. De kranten zijn veelal dunne bladen die slechts wekelijks of twee keer per week verschijnen.

1790 - 1866

Op Sint-Eustatius verschijnt van 1790-1794 de St. Eustatius Gazette. In 1812 wordt The Curaçao Gazette opgericht, een weekblad dat vanaf 1816 De Curaçaosche Courant heet en dat tot vandaag de dag verschijnt. Van 1820 tot 1865 heerst er een preventieve censuur waardoor dit blad decennia lang het enige nieuwsblad in de kolonie is. Het blad is een algemeen nieuwsblad van het koloniale establishment, met lokaal en internationaal nieuws op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied.

1867-1995

Met de opheffing van de censuur per 1 januari 1866 ontstaat, mede door binnenlandse en buitenlandse politieke perikelen, een strijdbare veelzijdige en veeltalige verzuilde opiniepers. Liberalen en katholieken bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. De Onpartijdige (1870 – 1874), El Imparcial (1874 – 1875) en El Sol (1910-1911) zijn sprekende voorbeelden. De Civilisadó (1871-1875) is uitzonderlijk omdat dit het eerste periodiek is waarin politiek en cultureel nieuws in het Papiaments wordt gebracht. Van cultureel belang is het Spaanstalige weekblad voor letterkunde en muziek – zoals de titel zegt - Notas y Letras (1886-1888).

De katholieke Amigoe dateert van 1884 en verschijnt tot op de dag van vandaag. Door zijn algemene en veelzijdige nieuwsvoorziening is dit blad toonaangevend voor de weergave van de dagelijkse realiteit van de koloniale Antilliaanse geschiedenis. De krant verscheen tot 1900 in het Nederlands en Papiaments, vanaf 1900 uitsluitend in het Nederlands. Met het Statuut voor het Koninkrijk, ondertekend op 15 december 1954, kwam er een einde aan de koloniale periode van de Nederlandse Antillen.

Selectievoorstel

De selectie voor de Antilliaanse kranten richt zich op de Nederlandstalige titels.

Titel Periode Toelichting
The Curaçao Gazette and Commercial Advertiser (Engelstalig) 1812-1816 (semi-)gouvernementsblad en de enige krant op Curaçao in deze periode.
De Curaçaose Courant 1816-1884 (semi-)gouvernementsblad en de enige krant op Curaçao in de periode 1816-1865.
Amigoe di Curaçao 1884-1995 podium van publiek debat/sfeer, katholiek, ook verspreiding op Aruba en Bonaire

Na de selectie volgt het selectieproces