Eisen aan het Digitaal magazijn

Van status aparte naar kernactiviteit

Wat in 2002 bijzonder en apart was, is inmiddels kernactiviteit van bibliotheken geworden: het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van elektronische informatie. Het DIAS-systeem van 2002 (zie ook Geschiedenis: de KB en digitale duurzaamheid), dat een beetje los bij de organisatie hing, was hiervoor niet meer geschikt. Na een uitgebreide oriƫntatie besloot de KB zelf nieuwe verwerkingssoftware te gaan ontwikkelen. Hieruit is het Digitaal magazijn voortgekomen in 2012.

Hierbij werd gebruik gemaakt van internationale standaarden die de communicatie tussen systemen bevorderen. Voorbeelden zijn diverse metadatastandaarden zoals METS, MODS en Premis, en de Open Archival Information Systems (OAIS) standaard (voor meer informatie over OAIS in het Nederlands, zie het overzichtsartikel van Barbara Sierman in het Handboek Informatiewetenschap(pdf), 2012).

Het primaire proces van de KB is leidend

Het primaire proces van de KB bestaat uit vier stappen: selecteren, verwerken, opslaan en beschikbaar stellen. Het Digitaal magazijn ondersteunt met name de stappen verwerken en opslaan. Maar er zijn nauwe banden met de andere processtappen. Bij de selectie wordt bepaald wat de KB gaat verzamelen en hoe lang de informatie bewaard moet blijven. En uiteraard moeten de digitale publicaties klaargezet worden voor beschikbaarstelling. De proceseigenaren van de diverse stappen hebben ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid eisen geformuleerd waaraan de software moet voldoen.

KB beoogt certificering als 'trusted repository'

De meeste eisen zijn terug te voeren op enerzijds de wens om goed aan te sluiten bij alle andere systemen van de KB en anderzijds de wens van de KB om gecertificeerd te worden als 'trusted repository'. De afdelingen Onderzoek en Collectiebehoud van de KB werken actief mee aan de implementatie van het Data Seal of Approval. Hierna zullen internationale standaarden zoals DIN-31644 en ISO 16363 volgen. De KB werkt ook samen met de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid aan de verspreiding van kennis over certificering in Nederland.

Het Digitaal magazijn moet meegroeien met ontwikkelingen

Een laatste belangrijke eis betreft de flexibiliteit van de te ontwikkelen voorzieningen. Omdat de wereld van digitale informatie continu verandert, moet de KB-organisatie soepel mee kunnen groeien, ook wat betreft de verwerking en opslag van digitale publicaties. Het Digitaal magazijn wordt daarom continu doorontwikkeld.

Document(en)