Bruikbaarheid op de lange termijn

De presentatie van een website is voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte browser en van de plug-ins die nodig zijn voor de presentatie van specifieke aspecten van de betreffende website. Hoe zorgen we ervoor dat deze websites over pakweg 50 jaar nog steeds voor die gebruiker toegankelijk zijn? We zullen dan geen gebruik meer maken van de browsers en platforms zoals we die nu gewend zijn te gebruiken en wellicht dat ook het concept van het web volledig is veranderd. Toch zullen we ervoor moeten zorgen dat wetenschappers over 50 jaar hun onderzoek kunnen doen, hun onderzoeksdata kunnen verzamelen en deze kunnen gebruiken.

De KB doet onderzoek naar deze aspecten van webarchivering, daar waar mogelijk samen met andere organisaties wereldwijd, onder andere in het kader van de International Internet Preservation Consortium.