Selectie bij webarchivering

Er bestaan twee basisstrategie├źn voor webarchivering. De eerste strategie is gericht op het automatisch harvesten van een grote hoeveelheid websites (meestal een nationaal domein). De tweede strategie gaat uit van een specifiek selectiebeleid. Het automatisch harvesten is relatief goedkoop in vergelijking met de selectieve benadering, waarbij meer handmatig werk verricht moet worden. Daar staat tegenover dat bij het harvesten van een beperkt aantal sites meer aandacht besteed kan worden aan technische details en het mogelijk is om websites tot op het diepste niveau te archiveren.

De KB heeft gekozen voor een selectieve benadering, omdat die zich beter verhoudt tot de doelstellingen van de KB, de beschikbare middelen en de gekozen juridische aanpak. De KB baseert zich bij de selectie op het collectiebeleid van de KB. Binnen dit kader maakt de KB een beredeneerde selectie die bestaat uit een dwarsdoorsnede van het Nederlandse webdomein. In de selectie ligt de nadruk op Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. Daarnaast archiveert de KB ook websites met een inhoudelijk innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Een volgende stap zal zijn om samenwerking te zoeken met andere kennisinstituten om op die manier de selectie te verbreden en daarbij gebruik te maken van de inhoudelijke expertise van deze organisaties.

De KB werkt in internationaal (IIPC-)verband mee aan de selectie voor grensoverschrijdende webcollecties. Zo is een deel van onze selectie toch openbaar raadpleegbaar. Momenteel zijn in de volgende collecties de Nederlandse websites te filteren:
Olympische (zomer)Spelen 2012
Olympische (winter)Spelen 2014
World War I Commemoration
Online news around the world
Climate Change
Novel Coronavirus (Covid-19)

Document(en)