Bibliotheekcollecties in het netwerk - Aanmeldingsformulier

Contactgegevens

Digitale collectie(s)

Wij zijn hierbij geïnteresseerd in zowel collecties met digitale content (bijv. de scans van een gedigitaliseerd boek) alsook collecties die alleen uit metadata bestaan (van zowel digitale als ook van fysieke collecties).