Inventarisatie digitale bibliotheekcollecties

Overal in Nederland digitaliseren bibliotheken, musea en archieven erfgoed, ontsluiten dit digitaal of hebben plannen om dit te doen.

De Nationale Digitale Bibliotheek

De komende jaren bouwt de KB aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor willen we alle digitale bibliotheekcollecties aansluiten op een nationale infrastructuur, zodat iedereen alle collecties kan vinden.

Welke digitale bibliotheekcollecties bestaan er al?

Maar waar moesten we beginnen? Hoe staat het eigenlijk met de digitalisering in Nederland? Hoe wordt er gedigitaliseerd? Welke born digital collecties worden er door wie bewaard? Hoeveel collecties zijn er al digitaal en hoe kunnen deze collecties aangesloten worden op dat landelijke netwerk?

De KB heeft in opdracht van het ministerie van OCW het project ‘Bibliotheekcollecties in het netwerk’ uitgevoerd om alle bestaande digitale collecties te inventariseren.

Wat zijn digitale bibliotheekcollecties?

Dit zijn alle digitale collecties van bibliotheken (zoals boeken, kranten, tijdschriften, afbeeldingen, handschriften, filmpjes) en de digitale bibliotheekcollecties (dus uitsluitend boeken, kranten en tijdschriften) van andere erfgoedinstellingen, zoals musea, documentatiecentra en archieven met een bewaarfunctie. Het gaat hier niet alleen om collecties met digitale inhoud, dus de content (bijv. de scans van een gedigitaliseerd boek of een e-book), maar ook om collecties met uitsluitend metadata, dus de beschrijvingen van zowel digitale als fysieke collecties. In deze beide soorten collecties zijn wij geïnteresseerd.

Wat levert de inventarisatie u en ons op?

De inventarisatie geeft een overzicht van wat er binnen Nederland al aanwezig is aan digitaal bibliotheekmateriaal en hoe deze collecties eruit zien (bijvoorbeeld welk bestandsformaat gebruikt is). Op basis van deze inventarisatie brengt de KB adviezen uit over hoe de collecties aangesloten kunnen worden op het landelijke netwerk.
Daarnaast is het overzicht een bron van informatie voor alle deelnemers: wie heeft al kranten gedigitaliseerd? Hoe hebben ze dat gedaan? Zijn boeken uit mijn collectie al ergens anders gedigitaliseerd?
In het eindrapport staat onder andere het overzicht van de aangemelde collecties.

Over het project

De inventarisatie maakt deel uit van het project ‘Bibliotheekcollecties in het netwerk’. Dit project sluit 1 september 2015 af.
Op 30 september 2014 is er een Informatiedag Inventarisatie Digitale Bibliotheekcollecties rond dit project gehouden.

Heeft u nog een digitale bibliotheekcollectie?

De KB wil de inventarisatie ook na afsluiten van het project aan blijven vullen met nieuwe digitale bibliotheekcollecties die aanwezig zijn in erfgoedinstellingen. Mocht u nog een digitale bibliotheekcollectie willen aanmelden, dan kan dat via het aanmeldingsformulier . Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. U krijgt dan meer informatie over het opnemen van uw collectie in het landelijk netwerk.
Als u vragen aan ons heeft, kunt u contact opnemen via bibliotheekcollecties@kb.nl.