Landelijk bibliotheeknetwerk

Voor elke bibliotheekcollectie is een advies gemaakt. Hierin wordt de richting aangegeven hoe aan te sluiten op het landelijk bibliotheeknetwerk. Omdat het netwerk nog in ontwikkeling is, is dit een eerste stap om met elkaar af te stemmen hoe dit netwerk er uit komt te zien en hoe collecties met elkaar verbonden kunnen worden.

Landelijk bibliotheeknetwerk

Onder het landelijk netwerk verstaan we het geheel aan infrastructurele voorzieningen in de Nederlandse erfgoedsector. In dit netwerk zijn vijf domeinen te onderscheiden.

Het aandeel van de KB hierin betreft het landelijk bibliotheeknetwerk: specifiek het GGC, NBC+ en Delpher.

NBC+

Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+) is de Nationale Bibliotheekcatalogus. Oorspronkelijk was dit systeem bedoeld voor de openbare bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. In het landelijk bibliotheeknetwerk is dit het aangewezen systeem om metadata vast te leggen van digitale bibliotheekcollecties. Hiermee worden de collecties (nog) beter vindbaar.
Wij streven ernaar om alle bibliotheekcollecties op metadata doorzoekbaar te maken in NBC+, via de GGC-koppeling of via een aggregator.

Delpher

Waar NBC+ het systeem is voor metadata, is Delpher geschikt om de content (inhoud) van boeken, kranten en tijdschriften vast te leggen. Hiermee worden dergelijke collecties ook inhoudelijk doorzoekbaar. Voor opname van een collectie in Delpher gelden verschillende voorwaarden en eisen.

GGC en WorldCat

Het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) is het centrale metadata-managementsysteem van OCLC, waarmee publicaties worden beschreven die vindbaar zijn in onder andere NBC+ (Nationale bibliotheekcatalogus) en Delpher.
Het GGC zal binnen afzienbare tijd vervangen worden door het internationale WorldCat . Hierop worden ook NBC+ en Delpher aangepast. Voor collecties die al opgenomen zijn in WorldCat wordt u dan ook geadviseerd om te wachten met (verdere) aansluiting op het landelijk netwerk tot deze aanpassing is gedaan.