Rechten

Wanneer u collecties wilt publiceren zijn auteursrechten een belangrijk aandachtspunt. In het algemeen gelden er rechten op zowel inhoud (content) als beschrijvingen (metadata) van collecties. Een korte samenvatting:

Content (inhoud)

Er kan auteursrecht rusten op de content tot 70 jaar na het overlijden van de auteur ervan. Bij een in redactie uitgegeven stuk – dus zonder naamsvermelding – is dat 70 jaar na uitgave. Op sommige content kunnen meerdere auteursrechtaanspraken rusten. Een boek is bijvoorbeeld vaak geschreven door één auteur, maar in een tijdschrift publiceren meerdere auteurs. Daardoor kunnen verschillende artikelen in één tijdschrift gedurende een uiteenlopende perioden beschermd zijn. Denk aan een stuk van een aankomend auteur en een postuum artikel van een andere auteur in eenzelfde aflevering.
Daarnaast kan op content ook databankrecht van toepassing zijn. Een databank is een (elektronische of niet-elektronische) verzameling van systematisch geordende elementen waarin een substantiële investering is gepleegd. Substantiële delen uit de databank mogen dan niet zonder toestemming gebruikt worden.

Metadata (beschrijvingen)

Bibliografische metadata zijn korte feitelijke gegevens over het werk (zoals de titel, auteur/maker, jaar van uitgave/creatie) en deze zijn vrij van auteursrechten. Er kan wel auteursrecht rusten op niet-bibliografische metadata (zoals samenvattingen). De samenvattingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn tot 70 jaar na het overlijden van de maker of indien er geen naamsvermelding is, tot 70 jaar na het publiceren van de samenvatting. Daarnaast kan er databankrecht rusten op metadata (bibliografisch en niet-bibliografisch), zie hierboven.

Uitvoerigere informatie over auteursrecht vindt u op de website www.auteursrecht.nl en in de publicatie Juridische wegwijzer archieven en musea online.
Wat in deze publicatie staat, is ook van toepassing op bibliotheken.