Bouwen aan de nationale digitale bibliotheek

Overal in Nederland digitaliseren bibliotheken, musea en archieven erfgoed, ontsluiten dit digitaal of hebben plannen om dit te doen. De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor willen we alle digitale bibliotheekcollecties aansluiten op een nationale infrastructuur, zodat iedereen alle collecties kan vinden en gebruiken.

Dat doen we niet alleen. De nationale digitale bibliotheek sluit aan bij de gezamenlijke plannen van de erfgoedsector om digitale erfgoedcollecties in Nederland toegankelijk te maken (de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed).

Instellingen met bibliotheekcollecties die zich wensen aan te sluiten op het landelijk netwerk kunnen zich melden bij Roosmarijn de Groot, domeincoördinator Bibliotheken. Andere domeincoördinatoren zijn te vinden op de website van de Digitale Collectie.

Inventarisatie Bibliotheekcollecties in het Netwerk

In 2015 is een inventarisatie gehouden onder Nederlandse erfgoedinstellingen om zoveel mogelijk bestaande bibliotheekcollecties in kaart te brengen. Tijdens de inventarisatie kwamen 515 collecties aan het licht uit 112 erfgoedinstellingen. In het Rapport Bibliotheekcollecties in het netwerk (Flash-versie of PDF-versie) kunt u meer lezen over deze collecties en hoe ze aangesloten zouden kunnen worden op het landelijk netwerk (gepubliceerd onder CC-BY licentie).

Achtergrondinformatie