Aanvragen van publicaties in het buitenland

Als het boek of artikel niet aanwezig is in Nederlandse bibliotheken, kunnen bibliotheken of particulieren dit via de KB aanvragen in het buitenland. Hiervoor gelden de volgende procedures:

  • Voor het lenen van boeken dient u een geldige KB-pas te hebben.
  • Boeken die te leen zijn aangevraagd kunnen alleen in de leeszaal van een bibliotheek, bijvoorbeeld die van de KB, worden geraadpleegd. 
  • Kopieën sturen we aan u toe.
  • Het kan 7 tot 30 dagen duren, voor u hoort of uw aanvraag gehonoreerd kan worden (we zijn afhankelijk van het antwoord van de buitenlandse bibliotheek waar we de aanvraag doen).
  • Uw aanvraag voor een kopie/scan van een artikel of het lenen van een boek dient u schriftelijk in te dienen.

Tarieven  

KB-leden

Kopie (1 t/m 20 pagina's) Boek te leen
Binnen Europa Binnen Europa
Basis € 9,00 Basis € 16,00
Behandeltarief                        ---- Behandeltarief                  ----
Bankkosten ---- Bankkosten ----
Totaal € 9,00 Totaal € 16,00
Buiten Europa Buiten Europa
Basis € 9,00 Basis € 16,00
Behandeltarief ---- Behandeltarief ----
Bankkosten ---- Bankkosten ----
Totaal € 9,00 Totaal € 16,00


Non-profit-organisaties

Kopie (1 t/m 20 pagina's) Boek te leen
Binnen Europa Binnen Europa
Basis € 9,00 Basis € 16,00
Behandeltarief*                      € 6,00 Behandeltarief*                  € 6,00
Bankkosten ---- Bankkosten ----
Totaal € 15,00 Totaal € 22,00
Buiten Europa Buiten Europa
Basis € 11,00 Basis € 18,00
Behandeltarief* € 6,00 Behandeltarief* € 6,00
Bankkosten € 6,00 Bankkosten € 6,00
Totaal € 23,00 Totaal € 30,00


Profit-organisaties

Kopie (1 t/m 20 pagina's) Boek te leen
Binnen Europa Binnen Europa
Basis € 9,00 Basis € 16,00
Behandeltarief*                      €12,00 Behandeltarief*                  € 12,00
Bankkosten ---- Bankkosten ----
Totaal € 21,00 Totaal € 28,00
Buiten Europa Buiten Europa
Basis € 11,00 Basis € 18,00
Behandeltarief* € 12,00 Behandeltarief* € 12,00
Bankkosten € 12,00 Bankkosten € 12,00
Totaal € 35,00 Totaal € 42,00
  • Ook als de aanvraag niet kan worden gehonoreerd, moeten we u het behandeltarief in rekening brengen.

Informatie
Koninklijke Bibliotheek
Documentlevering
2509 LK Den Haag, Postbus 90407
2595 BE Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof 5
Telefoon: 070-3140402
Fax: 070-3140652/653