Interbibliothecair leenverkeer voor instellingen en particulieren

Via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunt u publicaties van de KB en van andere instellingen in binnen- en buitenland aanvragen.

Instellingen

Particulieren

Boeken

Het lenen van boeken is mogelijk door:

  • bemiddeling van de (openbare) bibliotheek waarvan u lid bent
  • zelf online te bestellen in de landelijke OCLC-Pica-bestanden, zoals Picarta; alleen wanneer uw bibliotheek de mogelijkheid biedt een IBL-account te openen.

Let op: een boek wordt niet rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd, maar naar de bibliotheek die voor u bemiddelt. U ontvangt per post bericht wanneer u het daar bij de balie kunt afhalen.

Tijdschriftartikelen

Het aanvragen van kopieën van tijdschriftartikelen is mogelijk door:

  • aanvragen bij één van de Centrale Catalogi, waaronder de KB. Voor aanvragen via de KB gebruikt u de formulieren voor het aanvragen van scans en artikelen of voor boeken
  • bemiddeling van de (openbare) bibliotheek waar u lid van bent
  • zelf online te bestellen in de landelijke OCLC-Pica-bestanden, zoals Picarta; alleen wanneer uw bibliotheek de mogelijkheid biedt een IBL-account te openen.

Let op: de kopieën worden rechtstreeks naar u toegestuurd.

Vragen en opmerkingen kunt u sturen aan de informatiebalie van de KB. Telefoon 070-3140310.