Kwaliteit

Kwaliteit wordt gewaarborgd door het bewaken van principes en afspraken. Dit is van belang voor het vertrouwen in NBN's (trust) en de kwaliteit van metadata tbv de Nationale Resolver (access).

Daarnaast is het van belang om op compleetheid te controleren. Met andere woorden: of alles in de Nationale Resolver ook daadwerkelijk gedeponeerd is bij een Long Term Preservation Depot. En of alles in het Institutional Repository met een URN:NBN:NL zich ook daadwerkelijk in de Nationale Resolver bevindt.

Om deze controles te realiseren is het noodzakelijk dat het Institutional Repository, de Long Term Preservation Depot(s) en Nationale Resolver lijsten kunnen opleveren in machineleesbaar formaat van URN:NBN:NL’s en hun datum van creatie en/of opname. De Registration Agency moet deze informatie voor een specifieke periode op kunnen vragen.