Principes

De Registration Agency hanteert de volgende principes:

  • [voorgeschreven] Een Institutional Repository [IR] moet in Nederland gevestigd zijn. De Registration Agency [RA] heeft alleen zeggenschap over het Nederlandse subdomein van URN:NBN (URN:NBN:NL). Institutional Repositories [IR] elders gevestigd dienen zich te melden bij hun eigen nationale Registration Agency [RA].
  • [voorgeschreven] Een Institutional Repository [IR] kan alleen een URN:NBN:NL toekennen aan die digitale objecten die vallen binnen de verantwoordelijkheid van het betreffende Institutional Repository [IR]. Dit ongeacht hoe het digitale object wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld door een extern instituut.
  • [voorgeschreven] Een digitaal object kan maar één URN:NBN hebben. Andere (persistent) identifiers zijn wel toegestaan. Een digitaal object kan (hiërarchische) relaties hebben met andere digitale objecten, dit moet tot uiting komen in de metadata behorende tot dat digitaal object .
  • [voorgeschreven] Elk digitaal object dat door een Institutional Repository [IR] voorzien wordt van een URN:NBN:NL dient de door de Registration Agency [RA] toegewezen prefix te bevatten (URN:NBN:NL:). Verder dient het URN:NBN:NL te voldoen aan RFC 3188 (http://tools.ietf.org/html/rfc3188).
  • [voorgeschreven] Een URN:NBN:NL is pas geldig als dit geregistreerd is bij de Nationale Resolver [NR].
  • [voorgeschreven] Als een kopie van een digitaal object bij een ander Institutional Repository [IR] wordt gedeponeerd dan dient deze kopie vergezeld te gaan van de reeds toegewezen URN:NBN:NL. Het eerste bij de National Resolver [NR] geregistreerde digitale object wordt beschouwd als het orgineel.
  • [voorgeschreven] Een Institutional Repository [IR] deponeert elk digitaal object met een URN:NBN:NL bij een door de Registration Agency [RA] erkend Long Term Preservation [LTP] Depot.
  • [voorgeschreven] Een Institutional Repository [IR] deponeert elk toegewezen URN:NBN:NL tezamen met de URL die verwijst naar de locatie van het digitale object in de Institutional Repository [IR] bij de Nationale Resolver [NR].
  • [voorgeschreven] Een eenmaal toegekend URN:NBN:NL mag niet meer gewijzigd worden, noch mag dit hergebruikt worden voor een ander digitaal object. Het digitale object en de URN:NBN:NL zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • [voorgeschreven] Bij een inhoudelijke wijziging van het digitale object dient er een nieuw URN:NBN:NL aan het digitale object toegekend te worden.