Registratie

Registratieprocedure voor toekennen URN:NBN:NL

De aanvraag voor registratie om URN:NBN:NL te mogen toekennen kan via een mail naar: Registration.Agency@kb.nl. De mail moet de volgende informatie bevatten:

Instelling Naam, Afkorting, Adres.
Contactpersoon Voornaam, Achternaam. Emailadres , Telefoonnummer.
Repository Naam, Inhoud, OAI-PMH base url.
Deponering Kopie contract/werkafspraken met een door de Registration erkend Long Term Preservation Depot.
Planning Wat, hoeveel en wanneer wordt gepubliceerd met een NBN.

 
Het goedkeuren van een aanvraag vindt alleen plaats indien de instelling en de repository voldoen aan een aantal criteria. Deze zijn:

De repository deponeert digitale objecten in een door de Registration Agency goedgekeurd Long Term Preservation Depot. De repository:

  • hanteert OAI-PMH en DIDL/MODS.
  • communiceert toegekend NBN naar eindgebruikers met daarin opgenomen de link naar de Nationale Resolver.
  • onderschrijft de principes die gelden voor URN:NBN:NL.
  • werkt mee aan kwaliteitscontroles uitgevoerd door de Registration Agency.
  • overlegt een planning waarin is opgenomen wat, hoeveel en wanneer de Repository wil gaan publiceren met een NBN.

Indien de aanvragende instelling voldoet aan de criteria en na ondertekening van de overeenkomst ten behoeve van de Nationale Resolver met de Registration Agency wordt goedkeuring verleend.

Na goedkeuring kan de instelling NBN’stoekennen. De Registration Agency zal na goedkeuring de afgegeven planning regelmatig toetsen op voortgang. Daarnaast wordt de goedgekeurde instelling meegenomen in de reguliere kwaliteitscontroles.

Registratie procedure voor Long Term Preservation Depot

Deze procedure is nog in ontwikkeling. Voor (aan)vragen kunt u een mail versturen naar: Registration.Agency@kb.nl.

De eisen die zeker gesteld zullen worden aan een Long Term Preservation Depot zijn:

  • hanteert OAI-PMH en DIDL/MODS
  • communiceert toegekend NBN naar eindgebruikers met daarin opgenomen de link naar de Nationale Resolver.
  • onderschrijft de policies voor URN:NBN:NL.
  • overlegt een planning waarin is opgenomen wat, hoeveel en wanneer het Long Term Preservation Depot wil gaan opnemen met een NBN.
  • richt zich expliciet op langdurige en duurzame opslag van materiaal en conformeert zich aan de standaarden hiervoor (minimaal Data Seal of Approval, zie http://www.datasealofapproval.org).