Publicaties van en over de STCN

2021

 • Marieke van Delft, 'In de STCN: De STCN en "De boekhandel van de wereld"', in De Boekenwereld 37/1 (2021), p. 60-63.
 • Judith Grootendorst & Reinder Storm, 'In de STCN: De collectie Van de Waal aan de Amstel', in De Boekenwereld 37/2 (2021), p. 50-53.

2020

 • Alex Alsemgeest, 'In de STCN: De Fagel Collectie' in De Boekenwereld 36/1 (2020), p. 56-61
 • Marieke van Delft, ‘Tussen Scylla en Charybdis. Het streven naar een retrospectieve wereldbibliografie van typografisch gedrukt erfgoed in de vroegmoderne tijd’ in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 27 (2020), p. 117-135.
 • Marja Smolenaars en Sanne van Splunter, 'In de STCN: De STCN staat nooit stil', in De Boekenwereld 36/2 (2020), p. 62-63.
 • Marja Smolenaars, 'In de STCN: Onverwachte vondsten in twee bijzondere bibliotheken in Londen', in De Boekenwereld 36/3 (2020), p. 76-77.
 • Robert Arpots, 'In de STCN: De Abdij van Berne en de STCN', in De Boekenwereld 36/4 (2020), p. 78-79.

2019

 • 'De STCN en de waarde van kleinere bibliotheken' in F.J. Hoogewoud, Mechteld Gravendeel, Marja Smolenaars, Wouter Meeder, Gerard Jaspers, 'Oude drukken in de bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Een bijdrage aan de STCN' in Doopsgezinde bijdragen, 45 (2019), p. 59-72
 • Lotte Paulides, ‘De Biblioteca Angelica in de STCN’ in De Boekenwereld 35/4 (2019), p. 88-89
 • Alex Alsemgeest, ‘De STCN in Naturalis’ in De Boekenwereld 35/3 (2019, p. 82-83
 • Marja Kingma en Marja Smolenaars, ‘De STCN in de Nederlandse Kerk te Londen’ in De Boekenwereld 35/2 (2019, p. 72-73
 • Alex Alsemgeest, ‘De STCN in Leufstabruk’ in De Boekenwereld 35/1 (2019), p. 84-85

2018

 • Marieke van Delft, ‘De STCN gaat stug door!’ in De Boekenwereld 34/2 (2018), p. 82-83.
 • Marieke van Delft, ‘De STCN is nooit af’ in Informatie Professional (2018) 3, p. 10. Rubriek Oude Bronnen.
 • Marja Smolenaars, gastblog Rijksmuseum, The Art of Information: Een blafkaaker, een malbroek en een cityhouse: De STCN in het Rijksmuseum, 19 juni 2018.
 • Marja Smolenaars, ‘De STCN in de Dr. Williams’s Library’ in De Boekenwereld 34/4 (2018), p. 70-71
 • Alex Alsemgeest, ‘ De STCN in de Bibliotheek van de Tweede Kamer’ in De Boekenwereld 34/3 (2018), p. 86-87

2015

 • Blog van de Universiteitsbibliotheek in Stockholm: Böcker ur specialsamlingarna i STCN
 • Marieke van Delft, ‘Kwantitatief onderzoek op basis van de STCN. Mogelijkheden en aandachtspunten’, in: Idem, Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek (Zutphen: Walburg Pers, 2015), pp. 205-228.

2013

2009

 • Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands, red. J. Bos en E. Geleijns. Zutpen, 2009.
 • Janboel. Opstellen aangeboden aan Jan Bos bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Red. E. Bloemsaat, E. Geleijns, L. Hurkmans, A. Schepers en M. Smolenaars. Den Haag, 2009. (webexpositie van de artikelen)
 • Bijdragen 'Het einde van de STCN' in: De Boekenwereld25/5 (juli 2009). - J. Bos, 'De STCN en ... eene korte schets van den opkomst, aanwas en voortgang der geleerdheid en drukkunst', p. 351-359.
 • P. Dijstelberge, 'Een toekomst voor de STCN: opmerkingen bij een afscheid', p. 360-370.
 • Bijdragen in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis16 (2009). - J. Bos & J.A. Gruys, 'Veertig jaar STCN 1969-2009', p. 9-36.
 • R. Mathis, 'The STCN in a global perspective', p. 37-44.
 • P. Verkruijsse, 'Waslijstjes en wenslijstjes. Zwarte gaten in de Nederlandse retrospectieve bibliografie', p. 45-52.
 • M. Smolenaars, 'Bronnen over de grens. Wat kunnen de STCN en (nationale) bibliografiën voor elkaar betekenen?', p. 53-62.
 • M. van Delft, 'Kwantitatief onderzoek op basis van de STCN: mogelijkheden en aandachtspunten', p. 63-80.
 • Bijdrage 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld25/4 (juni 2009), p. 311-313. - M. Smolenaars, 'Een "compagnie van boeck coopmanschap": Johannes Broedelet en Abraham Vandenhoeck'.
 • Omslag, Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut (02-2009): Themanummer STCN. Full-text
 • Bijdrage 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld25/3 (maart 2009), p. 241-244. - N. Leistra, '"Al zou 't op de ring van de hel gedrukt worden"'.

2008

 • M. Smolenaars, 'Van tuindieven en goudsbloemen: de geschiedenis van Gouda in de STCN' in De Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift Midden-Holland, 22/3 (2008), p. 41-46.
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld25/1 (oktober 2008), p. 41-46. - I. van der Wekke, 'Edel en voortreffelijk'.
 • H. Hövelmann, '"Past op in 't doolen op dat gy niet stuyt" Vermaak voor de achttiende-eeuwse theeliefhebber'.
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld24/5 (augustus 2008), p. 300-304. - A. Schepers, 'Jean Baptiste Nicolas Dusaulchoy; antiquaar in de achttiende eeuw'.
 • L. Wilms, '"Een ridder ging ten boerenjagt, ha ha!"'.
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld24/4 (juni 2008), p. 230-235. - E. Bloemsaat, 'De gouden kunst'.
 • H. Hövelmann, '"Een zware en rampspoedige brand"'.
 • M. van der Broek, '"Dat niet iedereen even geschikt was voor zulk een onderneeming" Jan van Walré junior en De Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen'.
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld24/3 (februari 2008), p. 166-171. - E. Bloemsaat, 'Hollander te bloot voor in de klas! Het verschil zit hem in de (on)zichtbare details'.
 • F. Peeters. 'Deken en Diligantia'.
 • H. van Lopik, 'Leidse drukken in de Stompwijkse kerk'.

2007

 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld24/2 (december 2007), p. 103-110. - M. Smolenaars, 'Baatzuchtige of rechtschapen boekdrukkers? Herman Boerhaave en roofdrukken'.
 • J. Grootendorst, 'De gevlekte neger van Hendrik Jan Beusekamp'.
 • L. Monfils, 'Voltaire in Nederland'.
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld23/5 (augustus 2007), p. 318-321. - H. Vandewalle, 'Al is de diefstal nog zo snel ...'.
 • F. Peeters, 'Een catalogus uit 1761'.
 • Disgenoten. Short-Title Catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael. Met studies door W.J. op’t Hof en H. Postema en bijdragen van E. Bloemsaat, W. van den Brink, S. Claeyssens, E. Geleijns, J. Grootendorst, H. Hövelmann, L. Hurkmans, M. Knops, N. Leistra, A. Schepers, S. de Vries. Eindredactie J. Bos en A. den Hollander. Amstelveen, 2007.
 • J.A. Gruys, 'De STCN: verleden, heden, toekomst'. In: Ne quid periret: 35 jaar boekhistorische artikelen. Den Haag, 2007, p. 89-97.

2006

 • S. van Impe en J. Bos, 'Romein en gotisch in zeventiende-eeuws drukwerk. Een voorbeeldonderzoek voor het gebruik van de STCN en STCV', in De zeventiende eeuw 22 (2006), p. 283-297.
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld23/2 (december 2006), p. 87-92. - E. Bloemsaat, 'Niet in de "Typographia Batava" maar wel in de STCN'.
 • M. Smolenaars, 'Een leesbibliotheek in Gorinchem voor "weldenkende menschen, en die belang stellen in fraaye letteren"'.
 • E. Geleijns, 'Raadsels rond Robinson'.
 • [M. Smolenaars en S.E. de Vries], 'Leidse curiosa in de STCN' in: Omslag, december 2006, p. 9-10. Full-text
 • Bijdragen 'Uit de STCN' in: De Boekenwereld23/1 (oktober 2006), p. 28-31. - F. Peeters, 'Proefnemingen van Fahrenheit'.
 • M. Smolenaars, '"Te morsselen gedouwd": de Utrechtse dom in puin, of: het verhaal achter een STCN-titel'.
 • Bijdragen aan De Boekenwereld22/3 (maart 2006). Themanummer 'List en bedrog: Over misleiding en verleiding in de boekenwereld'. - M. Smolenaars, 'De heren Inckenburgh en Inckhoven te Druckerdam', p. 142.
 • L. Monfils, 'Bilderdijk echt en onecht', p. 170.
 • J. Bos, 'Boekwinkels in Weesp', p. 197.
 • M. Smolenaars, 'Bestseller of winkeldochter', p. 198.
 • M. Smolenaars, 'Verzonnen', p. 206.
 • M. Smolenaars, 'Londen is Den Haag', p. 212.
 • E. Geleijns, 'Pierre Paupie', p. 240.
 • J. Grootendorst, 'De doden schrijven voort', p. 246.
 • J. Bos, 'Undercover', p. 260.

2004

 • J. Bos, 'Cultural heritage projects from the Netherlands'. In: D.J. Shaw (ed.), European Cultural Heritage in the Digital Age: Creation, Access and Preservation. (CERL Papers 4). London, Consortium of European Research Libraries, 2004, p. 35-46.

2003

 • J.A. Gruys, 'Nieuwlichterij in de Eeuw der Verlichting. Het begrip "achttiende eeuw" en de STCN' in: De Boekenwereld 20 (2003), p. 20-31.

2000

 • J. Bos, 'De Elzeviers in de Short-title catalogue, Netherlands. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel' in: B.P.M. Dongelmans et al., Boekverkopers van Europa: het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier. Zutphen 2000, p. 239-266.

1999

 • Adresboek Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700 verzameld door de STCN. Red. J.A. Gruys en J. Bos. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1999.

1997

Bijdragen aan Neder-L

 • P. Dijstelberge, 'Liedjes op het Plein'. Rubriek 9703.06 [Uit de STCN 8]. Full-text
 • P. Dijstelberge, 'Het Voorburchs snoep-reysje of het gestoorde paartje. Kluchtspel. Amsterdam [17e e.]'. Rubriek 9702.12 [Uit de STCN 7]. Full-text
 • P. Dijstelberge, 'T'samenspraak tusschen Samuel Coster en Coenraadt [van Beuningen?]'. Rubriek 9701.19 [Uit de STCN 6]. Full-text
 • P. Dijstelberge, 'Journael ofte maent-register, van 't geene gepasseert en voorgevallen is, in 't jaer 1672 (anoniem verschenen bij L. van Dijck, Den Haag, 1674)'. Rubriek 9701.05 [Uit de STCN 5]. Full-text

1996

 • Cats catalogus. De werken van Jacob Cats in de Short-Title Catalogue, Netherlands. Inl. Paul Dijstelberge, red. J. Bos en J.A. Gruys. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1996.
 • Bijdragen aan Neder-L- P. Dijstelberge, 'De Mvnsterschen verrekycker, 1646'. Rubriek 9609.12 [Uit de STCN 3].
 • P. Dijstelberge, 'De doeck tegen de broeck, 1653'. Rubriek 9610.09 [Uit de STCN 4].
 • P. Dijstelberge, 'VOC-schip de Batavia'. Rubriek 9606.15 [Uit de STCN 3].
 • P. Dijstelberge, 'Gerrit van Spaan, De schermschool der huislieden; verschenen in 1700 bij Pieter de Mooy'. Rubriek 9606.06 [Uit de STCN 2].
 • P. Dijstelberge, 'Introductie van de rubriek'. Rubriek 9604.15 [Uit de STCN 1].

1995

 • t’Gvlde iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands. Inl. W. Frijhoff en M. Spies. Red. J. Bos en J.A. Gruys. Den Haag: KB, 1995, waarin: J.A. Gruys en J. Bos, '1650 in druk: een boekhistorisch-statistische beschouwing' p. 18-27.
 • J. Bos en J.A. Gruys, 'Spiegel van den ouden en nieuwen tydt. 50.000 titels in de STCN' in: Nieuw Letterkundig Magazijn. 13/1 (1995), p. 14-18. Full-text

1993

 • Vingerafdrukken. Mengelwerk van medewerkers bij tien jaar Short-Title Catalogue, Netherlands. Red. J. Bos en J.A. Gruys. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1993.
 • J.A. Gruys, De STCN met de billen bloots-hoofts: W.S. Boogaerts "Register" In: Ne quid periret: 35 jaar boekhistorische artikelen. Den Haag, 2007, p. 98-104.

1992

 • J.A. Gruys, 'The STCN: principles and practice'. In: F.G. Kaltwasser en J.M. Smethurst (eds), Retrospective cataloguing in Europe: 15th to 19th century printed materials. München e.a..: Saur, 1992. (Bibliothekspraxis 31), p. 112-119.

1990

 • M. Knops (samenstelling): Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Lüneburg. ‘s-Gravenhage: Koninklijke Bibliotheek, 1990. (Tentoonstellingscatalogi en –brochures van de Koninklijke Bibliotheek 34)

1988

 • Handleiding voor de medewerkers aan de STCN. 2e herz. uitg. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1988. (1e uitg. 1977).

1987

 • P.C.A. Vriesema, 'Verzeichnis niederländischer Drucke in deutscher Sprache (1540-1700) der Koninklijke Bibliotheek zu ´s-Gravenhage'. In: Wolfenbütteler Barock-Nachrichten 14 (1987), p. 46-67.

1986

 • P.C.A. Vriesema, 'The STCN-fingerprint' in: Studies in bibliography 39 (1986), p. 93-100. Full-text; (Nederlandse versie van dit artikel in: Dokumentaal 1986, p. 55-61).

1983

 • J.A. Gruys, P.C.A. Vriesema en C. de Wolf, 'Dutch national bibliography 1540-1800: the STCN' in: Quaerendo 13 (1983), p. 149-160. (Nederlandse versie van dit artikel verschenen in: Open 1983, p. 319-324 ; Dokumentaal 1983, p. 107-116).

1982

 • B. van Selm, 'Boeken gedrukt in Hoorn vóór 1701' in:Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 98 (1982), p. 150-179. Full-text

1980

 • J.A. Gruys en C. de Wolf, 'Boekdrukkers en boekverkopers te Hoorn tot 1700'. In: Anthony R.A. Croiset van Uchelen (red.), Hellinga Festschrift/feestbundel/Mélanges. Forty-three studies in bibliography presented to prof. Dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of the Year 1978. Amsterdam, Nico Israel, 1980, p. 249-276.

1979

 • J.A. Gruys en C. de Wolf, A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A specimen of the STCN. Nieuwkoop: De Graaf, 1979. (Bibliotheca bibliographica Neerlandica 12).
 • (R.E.O. Ekkart, J.A. Gruys en C. de Wolf), Wilt hooren twoort. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1701. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek, 1979.