Zoeken in de STCN-database

Een handleiding

Auteur

Auteurs zijn geïndexeerd op 'achternaam,initialen' of op 'achternaam,voornaam' (zonder een spatie achter de komma). Bijvoorbeeld: Vondel,J* of Vondel,Joost. Als u een achternaam zonder komma intikt, worden alle persoonsnamen met die achternaam getoond, ongeacht de initialen of voornaam. Het zoekveld is niet hoofdlettergevoelig. U kunt gebruik maken van wildcards * of ? waarbij vond? en vond* dus beide treffers opleveren voor de naam Vondel. Wilt u een letter maskeren binnen de zoeknaam, gebruik dan #. Bu#ten? levert alle varianten van namen die beginnen met Buiten of Buyten, maar ook Buten.

Titelwoorden

Struktuur: vrije tekst; niet hoofdletter-gevoelig
Bijzonderheden: wildcards (*, # en ?) mogelijk.
Er kunnen meerdere woorden in het zoekveld worden ingevuld, bijvoorbeeld: nederl? huis*.

Drukker/Uitgever

Drukkersnamen zijn geïndexeerd op 'achternaam, initialen' of op 'achternaam, voornaam' (MET een spatie achter de komma). Het zoekveld is niet hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld: blaeu, willem. Het is aan te raden om een ? achter de achternaam te zetten als er zonder voornaam gezocht wordt, dus blaeu?. Als u een achternaam met komma intikt, worden alleen die persoonsnamen getoond die identiek zijn aan de ingetikte naam. U kunt gebruik maken van wildcards *, # en ?.
Bijvoorbeeld: Blaeu, W*, of W#tstein.

Plaats van uitgave

De plaats van uitgave in genormaliseerde vorm: Nederlandse plaatsen in de huidige spelling; buitenlandse plaatsnamen in de huidige landstaal (dus Wien i.p.v. Wenen, London i.p.v. Londen); Belgische plaatsnamen in de Nederlandse naamsvorm (dus Mechelen i.p.v. Malines).

Geografisch trefwoord

Geeft als aanvulling op het onderwerpstrefwoord 'Overheidspublikaties' het geografische gebied waar de uitvaardiging van de overheid betrekking op heeft. Bijvoorbeeld een uitvaardiging van de burgemeesters van Amsterdam betreffende de trekvaart tussen die stad en Haarlem, zal als geografische trefwoorden 'Haarlem' en 'Amsterdam' hebben.
Voer plaatsnaam of land in de huidige spelling in. Wildcards *, # en ? kunnen worden gebruikt.
Voorbeeld: vlaan* en vla#nderen geven beide als resultaat Vlaanderen.
Het is mogelijk deze zoekopdracht te verkleinen met 'Jaar van uitvaardiging'.

Onderwerpstrefwoord

Voorbeeld: trf tijdsgeschriften; trf letterkunde?. Gebruik van wildcards is mogelijk. Voor een lijst van onderwerpstrefwoorden, gebruik 'index scannen' in keuzelijst 1 en 'onderwerpstrefwoord' in keuzelijst 2. In het zoekveld kunt u de letter a typen om de gehele lijst getoond te krijgen, maar u kunt ook alvast een gedeelte van het trefwoord invullen, bijvoorbeeld 'geschie'.

Alle woorden

Gebruik zoeken op alle woorden om de database te doorzoeken binnen alle geïndexeerde velden voor het opgegeven woord. Indien gewenst, kan er ook met wildcards (*, # of ?) en Booleaanse operatoren gezocht worden.

Jaar van uitgave

Het jaar van publikatie wordt weergegeven in vier cijfers. Als de datering onzeker is, is het laatste cijfer vervangen door X, bijv. 175X. Bij erg onzekere dateringen zijn de laatste twee cijfers vervangen door XX, bijv. 17XX. Voor het zoeken naar een serie jaren gebruik ?, bijv. 155? voor 1550-1559.

Formaat

Er kan gezocht worden op de volgende formaten
Broadsheet
1 (Plano, 1º)
2 (Folio, 2º)
4 (Quarto, 4º)
8 (Octavo, 8º)
12 (Duodecimo, 12º)
16 (16mo, 16º)
18 (18mo, 18º)
24 (24mo, 24º)
32 (32mo, 32º)
48 (48mo, 48º)
64 (64mo, 64º)
Oblong (breder dan hoog)
Agenda (±3 maal hoger dan breed)
Anders (indien het boek een ander formaat heeft dan hierboven genoemd, wordt het werkelijk formaat gespecificeerd in een annotatie, meestal h x b in mm).

Jaar/Formaat

Hiermee zoekt u naar een combinatie van jaar van uitgave (volgens de titelpagina) en bibliografisch formaat.Bijvoorbeeld: jfm 161308. Bij boeken zonder jaar van uitgave op de titelpagina luiden de eerste vier cijfers: 0000. Deze zescijferige notatie wordt gebruikt als eerste element van de vingerafdruk (zie hieronder)

Vingerafdruk

Gebruik voor het zoeken naar (een gedeelte van) een bepaalde vingerafdruk altijd "", bijvoorbeel "A2 en". Voor het zoeken naar het eerste gedeelte van de vingerafdruknotatie (jaar/formaat) zie hierboven. Voor meer informatie over de vingerafdruk zie hier.

Typografisch kenmerk

Er kan gezocht worden op typografische kenmerken zoals de aanwezigheid van illustraties, drukkersmerken of een bepaald lettertype. Gebruik voor een lijst van codes 'index scannen' in keuzelijst 1. In het zoekveld kunt u het cijfer 1 typen om de gehele lijst getoond te krijgen, maar u kunt ook alvast een bepaalde letter invullen, bijvoorbeeld 'm' om de lijst bij die letter te laten beginnen.
De volgende kenmerken worden onderscheiden:
a = illustratie op titelpagina
b = illustraties buiten collatie
c = andere illustraties
d = boekenlijst van auteur
e = fondslijst
f = assortimentslijst
g = boekenlijst diversen
h = drukkersmerk
i = lettertype romein
j = lettertype gotisch
k = lettertype cursief
l = lettertype civilité
m = lettertype Grieks
n = lettertype Hebreeuws
o = lettertype Arabisch
p = lettertype Armeens
q = muzieknotaties
r = lettertype cyrillisch
s = lettertypen overige
v = bedrukte omslag
w = gegraveerde titelpagina
x = typografische titelpagina
y = geen titelblad
z = titelblad in meer kleuren
3 = lijst van intekenaren / oproep tot intekening
4 = prijsopgave
NB: In de index kunt u andere cijfers of letters tegenkomen. Deze zijn voor intern STCN-gebruik en niet zichtbaar in de titels.

Taal

Onderscheid kan gemaakt worden tussen Taal van publicatie, Oorspronkelijke taal, en Tussentaal of gebruik Taal (algemeen) voor de drie mogelijkheden tesamen. De meest voorkomende talen zijn:
ned = Nederlands
fra = Frans
eng = Engels
lat = Latijn
dui = Duits
Voor een lijst van taalcodes gebruik 'index scannen' in keuzelijst 1 en de gekozen taalmogelijkheid in keuzelijst 2. In het zoekveld kunt u de letter a typen om de gehele lijst getoond te krijgen, maar u kunt ook alvast de eerste letter van de taal invullen, bijvoorbeeld 'm' om de lijst bij die letter te laten beginnen.

Landcode

De landcode bestaat uit twee letters. De meest voorkomende landen zijn:
nl = Nederland
be= België
ch = Zwitserland
de= Duitsland
fr= Frankrijk
gb= Engeland
id= Indonesië
it= Italië

Via 'index scannen' kan een lijst van alle landcodes worden opgeroepen.

Update datum

Hiermee kan gezocht worden naar een bepaalde dag, maand,jaar waarop titels aan het bestand zijn toegevoegd. Gebruik de volgorde jjjjmmdd. Voorbeeld: 19940820 voor 20 augustus 1994 of 20000913 voor 13 september 2000.
Gebruik wildcard * of ?, bijv. 201007* voor alle titels die in juli 2010 zijn toegevoegd aan de database.

Signatuur

Betreft boeksignatuur zoals in gebruik bij de bibliotheek waartoe het betreffende exemplaar behoort. Volgnummers in convoluten worden weergegeven als signatuur:XX.

Locatie/Bibliotheek

De volgende locatiecodes zijn in gebruik:

NEDERLAND

alra Alkmaar Archief
a Amsterdam Universiteitsbibliotheek
abph Amsterdam Bibliotheca Philosophica Hermetica
aeh Amsterdam Ets Haim
antvg Amsterdam Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde
arm Amsterdam, Rijksmuseum Research Library
as Amsterdam, Stadsarchief
avu Amsterdam Vrije Universiteit
ds Delft, Stadsarchief
dtu Delft, Universiteitsbibliotheek
dsab Deventer Athenaeumbibliotheek
gou Gouda Streekarchief
g Groningen Universiteitsbibliotheek
h Den Haag Koninklijke Bibliotheek
hga Den Haag Gemeentearchief
hm Den Haag Meermanno
hnmi Den Haag Nederlands Muziekinstuut
htk Den Haag, Tweede Kamer der Staten Generaal
hv Den Haag Vredespaleis
hlme Haarlem Museum Enschede
hlnbg Haarlem Nederlands Bijbelgenootschap
hlnha Haarlem Noord-Hollands Archief
hlsb Haarlem Noord-Hollands Archief, Oude Boekerij
hltm Haarlem Teylers Museum
hlvdg Haarlem Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
ho Hoorn
legbs Leerdam Gereformeerde Bijbelstichting
lesbm Leerdam Statenbijbelmuseum
l Leiden Universiteitsbibliotheek
ln Leiden Naturalis Biodiversity Center
lw Leeuwarden Tresoar
mzb Middelburg Zeeuwse Bibliotheek
n Nijmegen Universiteitsbibliotheek
r Rotterdam Gemeentebibliotheek
t Tilburg Universiteitsbibliotheek
u Utrecht Universiteitsbibliotheek
nl- Netherlands diverse bibliotheken

Buitenland

be- Belgium diverse bibliotheken
be-ahc Antwerpen, Hendrik Conscience Bibliotheek
d- Duitsland diverse bibliotheken
d-g Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
d-w Wolfenbüttel
f- Frankrijk diverse bibliotheken
f-pfc Parijs, Fondation Custodia
gb- Great Britain diverse bibliotheken
gb-c Cambridge University Library
gb-l Londen, Britsh Library
gb-ldw Londen, Dr. Williams's Library
gb-ihr Londen, Institute of Historical Reseach
gb-ull University of London Library
i- Italië diverse bibliotheken
i-r Rome, Koninklijk Nederlands Instituut
ir- Ierland diverse bibliotheken
ir-dtc Dublin, Trinity College
r-pnl Rusland, St. Petersburg
usa- USA diverse bibliotheken
z- Zweden diverse bibliotheken

Voor een aantal landen is alleen de algemene landencode gebruikt, vooral als er slechts een klein aantal titels zijn opgenomen uit bibliotheken van dat land. In die gevallen zijn de bibliotheekgegevens opgenomen in het veld voor signatuur, zie bijvoorbeeld ch- for vowitserland, es- voor Spanje, lv- voor Letland en za- voor Zuid-Afrika.

VARIOUS

aaf Auditorium Academiae Franekerensis niet-autopsie
div Diversen niet-autopsie
istc ISTC niet-autopsie
nk Nijhoff/Kronenberg niet-autopsie
stcv Short Title Catalogue Vlaanderen

Meer informatie over de opgenomen collecties vindt u hier

Jaar van uitvaardiging

Alleen mogelijk voor 'Overheidspublicaties'. Voer vier cijfers in voor het jaar van uitvaardiging.
NB: het gaat hier niet om het jaar van publikatie, maar om het jaar de betreffende overheidsmaatregel werd uitgevaardigd. Dezelfde regels voor truncatie gelden als voor jaar van uitgave (zie hierboven)

Recordnummer

Een STCN-record wordt geïdentificeerd met een uniek 9-cijferig nummer (het ppn). De eerste 8 posities moeten uit cijfers bestaan, de laatste positie kan cijfers of een X bevatten. Indien u wilt verwijzen naar een bepaald record, gebruik dan dit recordnummer. Er kan niet via een keuzelijst gezocht worden naar een bepaald recordnummer, maar om de beschrijving van een bepaald recordnummer te zien, moet in het zoekveld 'ppn XXXXXXXXX' worden ingevuld waarbij de X-en het daadwerkelijke nummer voorstellen. Om een link te genereren naar een bepaald ppn (Pica productienummer) beweegt u de aanwijzer over de perma-link onderaan een beschrijving. U ziet dan de link verschijnen waarbij het ppn de laatste 9 cijfers zijn, bijvoorbeeld: http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=324405820.

Set

Zoekopdrachten kunnen gecombineerd worden via het Geavanceerde zoekscherm, maar een eenmaal gevonden set kan ook verkleind of vergroot worden door met behulp van keuzelijst 1 een zoekactie toe te voegen aan de al bestaande set.