Afgeronde projecten

APARSEN - Network of Excellence dat een virtueel onderzoekscentrum voor digitale duurzaamheid in Europa op zal zetten
Introductie | Website

Bestandsformatenonderzoek - Welke strategie er ook gebruikt wordt, in alle gevallen is kennis nodig over de bestandsformaten waarin de publicaties zijn opgeslagen. Een bestandsformaat is de manier waarop de informatie in een computerbestand gecodeerd is.
Introductie

DARE: Digital Academic Repositories - DARE streeft ernaar de werkwijze van kennisinstellingen in Nederland te moderniseren. Dit wordt gerealiseerd door middel van een gedeelde infrastructuur en het leveren van diensten voor het digitaal opnemen, toegankelijk maken, opslaan en distribueren van de Nederlandse academische output.
Introductie

eMOP - Amerikaans project waarin gewerkt wordt aan de verbetering van toegang tot vroegmoderne teksten
Introductie | Website

Emulatie - Om de duurzame opslag in het e-Depot te ondersteunen, ontwikkelt de Koninklijke Bibliotheek strategie├źn om digitale objecten ook op de lange termijn te kunnen raadplegen.
Emulatie

Jpylyzer - Jpylyzer is een 'validator and feature extractor' voor JP2-afbeedlingen. Introductie

IMPACT - Grootschalig Europees onderzoeksproject (2008-2012) voor verbetering van elektronische toegang tot historische gedrukte teksten.
Website

Networking for Digital Preservation - Het onderzoek van de KB betreft de stand van zaken rond digitale duurzaamheid bij een groot aantal nationale bibliotheken wereldwijd
Introductie

PLANETS - Europees project (2006-2010) dat tools en procedures ontwikkelde voor de lange termijnbewaring en permanente toegankelijkheid van digitale objecten
Introductie | Website

Rapport van de Rand Corporation over digitale duurzaamheid - Duurzame opslag en toegankelijkheid van elektronische publicaties van internationale uitgevers in het e-Depot is een speerpunt van het beleid van de KB. Digitaal publiceren heeft bestaande modellen voor uitgeven, verspreiden en bewaren van wetenschappelijke publicaties veranderd en nieuwe modellen zijn in ontwikkeling. RAND Europe heeft op verzoek van de KB, de strategie van het internationaal e-Depot geanalyseerd (2007).
Introductie (Engels)

SCAPE - Europees project gericht op het langdurig en duurzaam bewaren van grote hoeveelheden digitale objecten
Inleiding | Website

SUCCEED - Versterking van de infrastructuur van Centres of Competence in Europa op het gebied van digitalisering
Inleiding | Website

WebART - NWO/CATCH project om wetenschappelijk onderzoek in webarchieven mogelijk te maken
Inleiding | Website