Emulatie

Wat is emulatie

Om de duurzame opslag in het e-Depot te ondersteunen, ontwikkelt de Koninklijke Bibliotheek strategieën om digitale objecten ook op de lange termijn te kunnen raadplegen. Eén van deze strategieën maakt gebruik van de techniek emulatie. Maar wat is dat nu precies?
Lees verder: Wat is emulatie?

Project KEEP

KEEP (Keeping Emulation Environments Portable) is gericht op het ontwikkelen van een Emulation Access Platform voorhet kwalitatief goed weergeven van statische en dynamische digitale objecten: tekst, geleuid, afbeeldingen, multimediale documenten, websites, databases, videogames etc.
Meer informatie op de KEEP-website.

Project Dioscuri

Samen met het Nationaal Archief is de KB in april 2005 een tweejarig project gestart met als doel emulatie als bewaarstrategie verder uit te werken en een operationele emulator te ontwikkelen. In juli 2007 heeft dit geresulteerd in de oplevering van Dioscuri, de eerste modulaire emulator voor digitale duurzaamheid.
Lees verder: project emulatie Lees verder: Dioscuri website – modular emulator for digital preservation

Emulation Expert Meeting

De techniek emulatie bestaat eigenlijk al heel lang. Toch bestaat er binnen het vakgebied digitale duurzaamheid nog veel discussie over de toepasbaarheid en haalbaarheid van emulatie. Vaak wordt het als te complex en te duur omschreven om het toe te passen als duurzaamheidstrategie. Voorstanders van deze techniek zijn echter van mening dat emulatie de enige oplossing is voor een groot aantal digitale documenten, waaronder multimedia publicaties die de KB bezit. Om deze discussie kracht bij te zetten, organiseerden de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief op 20 oktober 2006 een “Emulation Expert Meeting (EEM)”. Een groep van experts op het gebied van emulatie, IT en digitale duurzaamheid waren uitgenodigd hierover hun bevindingen te presenteren. Dit resulteerde in een officieel statement over emulatie en een lijst met aanbevelingen om emulatie te kunnen toepassen voor digitale duurzaamheid.
Lees verder: Emulation Expert Meeting (EEM) 2006 (Engels)

Meer informatie