Onderzoeksagenda 2018-2022

Impact en gebruik van data, programma's en collecties uitbreiden en verder verbeteren

Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Onze uitdaging ligt erin om ons in een voortdurend veranderend digitaal informatielandschap te blijven ontwikkelen als toonaangevend kennisinstituut. Zo blijft ook in de toekomst de nationale bibliotheekcollectie houdbaar, zichtbaar en bruikbaar. Om deze ambitie te realiseren, hebben we in deze Onderzoeksagenda vijf thema’s in kaart gebracht waarop we ons de komende vier jaar richten. Wij willen hierover graag met onze netwerkpartners uit de wetenschap, het erfgoedveld en het bedrijfsleven in gesprek om gezamenlijk onze kennis van deze thema’s verder uit te werken en om te zetten in werkbare oplossingen.

  • Onze Onderzoeksagenda kunt u via deze pagina’s raadplegen of hier downloaden.
  • Interesse in een verdere samenwerking met de KB? Neem contact op met Martijn Kleppe, Hoofd Afdeling Onderzoek.

Experts en trends

De Onderzoeksagenda is tot stand gekomen na een groot aantal gesprekken met experts binnen en buiten de Koninklijke Bibliotheek. Dankzij die gesprekken hebben we zes trends geïdentificeerd die terugkomen in elk van de onderzoeksthema’s. Die trends zijn: 1) toepasbaarheid van kunstmatige intelligentie, 2) gebruik en reflectie op het gebruik van big data, 3) toenemend belang van privacy & security, 4) veranderingen in het uitgeef- en publicatielandschap, 5) meer rekenschap geven voor je activiteiten als (semi-) publieke organisatie, en 6) de verdere ontwikkeling van de participatie- en zelfredzame samenleving.

Vijf thema's

  1. Thema 1: Informatiemaatschappij: Welke rol speelt de KB in een mondiale informatiesamenleving?
  2. Thema 2: Publicaties: Hoe definiëren we ‘het geschreven woord’, wat zijn de publicaties van de toekomst?
  3. Thema 3: Ontsluiten en delen: Hoe verbeteren we onze collecties? Hoe en waar stellen wij die beschikbaar?
  4. Thema 4: Klant: Wat doen onze klanten met onze diensten, programma’s en collecties?
  5. Thema 5: Impact: Hoe weten we welke invloed onze activiteiten hebben in de maatschappij?

Omgeving

Met de Onderzoeksagenda sluit de KB zoveel mogelijk aan bij aanpalende nationale agenda’s en beleidsplannen zoals de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de topsector Creatieve Industrie, het beleidsplan van het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB), het Nationaal Open Science Plan en de onderzoeksagenda ‘Digital Society Research Agenda’ van de vereniging van universiteiten VSNU. De agenda bouwt voort op de activiteiten van CLARIAH en de werkzaamheden en plannen van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zoals verwoord in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Tenslotte sluiten de thema’s aan bij de routes van de Nationale Wetenschapsagenda die zich richten op big data, levend verleden, veerkrachtige samenlevingen en jeugd. Op Europees niveau zoeken we verbinding met het Horizon 2020 programma en diens opvolger en het Joint Programming Initiative Cultural Heritage (JPICH).