Projecten

De Koninklijke Bibliotheek neemt deel aan een groot aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten. In sommige projecten is de KB een datapartner via Dataservices. In andere projecten neemt de KB deel als volwaardig onderzoekspartner.
Wilt u ook samenwerken met de KB in een onderzoeksproject? Neem dan contact op met Rosemarie.vanderVeen-Oei@kb.nl of Martijn.Kleppe@kb.nl.

Lopende projecten

Internationale projecten

innovative methodS for Media & Information Literacy Education involving schools and librarieS (SMILES)
Een mediawijsheidsproject dat jongeren helpt om nepnieuws te bestrijden.
Partners: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, De Haagse Hogeschool, Fundación Goteo / Platoniq, Media and Learning Association, Public Libraries 2030
Funder: European Union’s Erasmus+

Open Digital Library for creative users (ODL)
Partners: National Library Estland (NLE), Österreichische National Bibliothek (ONB)
Funder: Creative Europe | Europese Commissie

WARCnet: Web ARChive studies network researching web domains and events Partners: Aarhuis University, University of Luxembourg, University of London, University of Israel, University of Amsterdam, Royal Danish Library, University of Ghent, University of Lorraine, the Alan Turing Institute, The Royal Library of Belgium, Koninklijke Bibliotheek (KB), Bibliothèque Nationale de France, Institut Nationale de l'Audiovisuel, Bibliothèque Nationale de Luxembourg, The British Library Financierder: Independent Research Fund Denmark | Humanities

Nationale projecten

Recommender requirements for pluriform perspectives in local public libraries
Partner: Technische Universiteit Delft
Funder: NWO

Improving the accessibility of textual historical collections via transfer learning
Partner: Universiteit van Amsterdam
Funder: NWO

TwiXL: An infrastructure for cross-media research on public debates
Partners: Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Beeld & Geluid, Meertens Instituut, eScience Center, SURF en Koninklijke Bibliotheek (KB)
Funder: Platform Digitale Infrastuctuur – Social Sciences & Humanities

Solid voor kleine erfgoedinstellingen
Partners: Netwerk Digitaal Erfgoed, Platform Linked Data Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoed Brabant, Koninklijke Bibliotheek (KB)
Funder: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Webpublications; de toekomst van digitale archieven
Partners: Nationaal Archief, Technische Universiteit Delft, Studio van Leeuwen & Van Leeuwen, Koninklijke Bibliotheek (KB)
Funder: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SABIO - the SociAl BIas Observatory
Partners: KNAW Humanities Cluster, Beeld & Geluid, Koninklijke Bibliotheek (KB)
Funder: Netwerk Digitaal Erfgoed

Geïnformeerd burgerschap voor iedereen
Partners: Rijksuniversiteit Groningen, SKSG, Koninklijke Bibliotheek (KB), Ministerie van BZK, Alfa College, Biblionet Groningen Financierder: NWO

Spread the new(s). Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers
Partners: Meertens Instituut, Koninklijke Bibliotheek (KB) Financierder: NWO

CLARIAH-PLUS
Partners onder andere: Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Financierder: NWO

Metamorfoze

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het programma financiert digitaliseringsprojecten voor boeken, kranten, tijdschriften, archieven en collecties.
Introductie


Afgeronde projecten

Een overzicht van nationale en internationale digitaliseringsprojecten van de afgelopen jaren.
Overzicht