Thema 2: Publicaties

Welke uitingen beschouwen we als publicaties?

Het geschreven woord is het uitgangspunt van wat de KB doet. Een belangrijke vraag is dan in de eerste plaats wat we anno nu verstaan onder het geschreven woord. Beperkten publicaties zich vroeger tot boeken en tijdschriften, nu kent het geschreven woord uiteenlopende verschijningsvormen. Digitale publicaties hebben een sprong gemaakt; zij worden online geplaatst, gedeeld, gekoppeld aan data en hergebruikt. Dit roept de vraag op welke uitingen we als publicaties beschouwen. Is elke online blogpost een publicatie? Hoe gaan we om met multimediale ebooks of verrijkte wetenschappelijke publicaties? Wat moet bewaard blijven voor de eeuwigheid van alle uiteenlopende publicaties die dagelijks verschijnen? Volstaat het om ons te beperken tot websites die representatief zijn voor de tijd waarin we leven? Vervolgens werpt zich dan de vraag op hoe we deze digitale publicaties in al hun verschijningsvormen duurzaam kunnen bewaren en ontsluiten. We moeten goed beargumenteerde, zorgvuldige en verantwoorde keuzes maken in een enorm aanbod. Hoe zorgen we dat de data die we opslaan, FAIR (findable, accessable, interoperable and reusable) blijft – ook als de technologie van vandaag op een dag verouderd is?..

Lees verder: