Thema 4: Klant

Hoe kunnen we het gedrag van onze klanten op verantwoorde wijze diepgaander analyseren?

Sinds een aantal jaar is de KB verantwoordelijk voor het openbare bibliothekenstelstel. We hebben ons gericht op het in kaart brengen van de behoeften van deze nieuwe klantgroepen. Hierin hebben we goede stappen gezet. Ingewikkelder wordt het wanneer we de vraag willen beantwoorden wat de klant eigenlijk doet met onze diensten. Dan gaat het om het analyseren van gedrag. We willen diepgaand kunnen analyseren wat mensen online zoeken, maar ook welke fysieke boeken en ebooks zij lenen. We beschikken over big data-achtige gegevens om hen te kunnen helpen maar willen dat op een ethisch verantwoorde manier doen. We willen in de eerste plaats een veilige en betrouwbare omgeving blijven bieden zoals ontwikkeld binnen het Responsible Data Science consortium dat de nadruk legt op de FACT-principes van Fairness, Accuracy, Confidentiality en Transparancy.

Lees verder: