Verbetering bruikbaarheid en vindbaarheid digitale content

De activiteiten van de afdeling Onderzoek rond het verbeteren van de zoek- en gebruiksmogelijkheden van onze digitale content kennen een lange geschiedenis, waarin onder meer belangrijke bijdragen geleverd zijn aan het ontwerp en de realisatie van de KB-gegevensarchitectuur. Tegenwoordig gaat er veel aandacht naar het onderzoeken van mogelijkheden om onze collecties te verrijken met ge√ęxtraheerde of gerelateerde informatie, uit zowel interne als externe bronnen.

Deze verrijkingen kunnen van velerlei aard zijn: van een afgeleid genre of sentiment tot geografische coördinaten of een gerelateerde video op het web. De focus ligt op het verrijken van de historische krantencollectie met zgn. gelinkte named entities. Dit houdt in dat namen van personen, locaties en organisaties in de krantenartikelen automatisch worden herkend en, waar mogelijk, gelinkt worden aan relevante beschrijvingen in (inter)nationale kennisbanken, zoals DBpedia, Wikidata en VIAF.

Ook doen we onderzoek naar automatische OCR-verbetering met behulp van machine learning technieken, het beschikbaar stellen van verrijkingen als Linked Open Data en het bieden van semantische zoekfunctionaliteit. In de toekomst willen we (verder) kijken naar onderwerpen als het automatisch herkennen van relaties en gebeurtenissen, het inzetten van crowdsourcing voor het verrijken, en het geautomatiseerd leggen van relaties tussen objecten, zowel binnen onze eigen collecties als met externe bronnen.

Meer informatie:

Medewerkers: