Ad Leerintveld

 • Conservator namiddeleeuwse handschriften
 • 070 3140320

Opleiding

Recente publicaties

 • Ad Leerintveld (e.a. red.), Constantijn & Christiaan Huygens, een gouden erfenis. [Eindhoven], Lecturis, 2013. 192 pp. ill. Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in de Grote Kerk, Den Haag, van 25 april tot 29 augustus 2013.
 • Ad Leerintveld en Peter van der Ploeg, ‘Het leven van Constantijn Huygens. Voor vaderland en Oranje’, in: Ad Leerintveld (e.a. red.) Constantijn & Christiaan Huygens, een gouden erfenis. [Eindhoven], Lecturis, 2013, p. 44-107.
 • Ad Leerintveld, Constantijn Huygens. De collectie in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge, Bekking & Blitz, 2013, 128 pp. ill.
 • Lisa Gosseye, Frans Blom en Ad Leerintveld (red.), Return to Sender. Constantijn Huygens as a Man of Letters. Gent, Academia Press, 2013, 160 pp. ill.
 • Ad Leerintveld, ‘Cursing in Private, Publically Polite: Huygens’ Reaction to the Antidotum of Caslckman (1641), in: Lisa Gosseye, Frans Blom en Ad Leerintveld (red.), *Return to Sender. Constantijn Huygens as a Man of Letters. Gent, Academia Press, 2013, p. 141-158.*
 • Ad Leerintveld, ‘Het liedboek van Anna Steyn. Gekalligrafeerde liefdesliederen en de receptie van gedrukte liedboeken uit het begin van de zeventiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde 128 (2012), p. 20-31
 • Ad Leerintveld, ‘Van blijvende waarde. Van oude werken en de prijzen die voorbijgaan’, in: Vooys 30 (2012), nummer 2, Themanummer ‘Letter & Geld’, p. 44-48. (Column)
 • Paul van Capelleveen, Klaas van der Hoek, Ad Leerintveld en Ed van der Vlist (red.), Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag / Amsterdam 2012, 456 p. ill.
 • Ad Leerintveld, ‘Een heiligdom voor de vaderlandse muse. Het album amicorum van Johan van Heemskerck en de Nederlandse letteren in 1621-1622’, in: Paul van Capelleveen, Klaas van der Hoek, Ad Leerintveld en Ed van der Vlist (red.), Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag / Amsterdam 2012, p. 25-53
 • Ad Leerintveld, ‘De librije van Enkhuizen, een uniek boekhistorisch monument uit de zestiende eeuw’, in: Steevast. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen 2011, p. 6-18
 • H.M.Hermkens, ‘’Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens’. Bijeengebracht doorAd Leerintveldmet een Ten geleide van Marijke van der Wal. Amsterdam, Stichting Neerlandfistiek VU, Münster, Nodus Publikationen, 2011. 232 p.(Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; nummer 66)
 • Ad Leerintveld, ‘Constantijn Huygens’s Library’, in: Margriet Bruijn Lacy, Christine P. Sellin (eds.). Crossing Boundaries and Transforming Identies. Münster, Nodus Publikationen 2011, p. 11-18

Blogs van deze auteur