Ed van der Vlist

 • Collectiespecialist Middeleeuwse handschriften
 • 070 3140406

Opleiding

 • Middeleeuwse geschiedenis, Westerse paleografie en codicologie, Universiteit Leiden

Sociale media

Publicaties

 • Ed van der Vlist, ‘Books for the chapter. Donations in the “Registrum capituli Naeldwicensis”’, in:Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 21 (2014), p. 9-30.
 • Ed van der Vlist, ‘Kluit ruikt lont. Adriaan Kluit en de archieven op de Leidse Lontzolder’, in: Paul van Capelleveen, Klaas van der Hoek, Ad Leerintveld & Ed van der Vlist (eds.), Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag/Amsterdam 2012, p. 153-174.
 • J.G. Smit, J.W.J. Burgers & E.T. van der Vlist (eds.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572. Den Haag 2011 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie: 263, 3 bnd.).
 • Ed van der Vlist, Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge 2011 (Miniaturen Reeks: 46).
 • Marieke van Delft & Ed van der Vlist, ‘Het geïllustreerde boek in Leiden’, in: Christiaan Vogelaar e.a. (eds.), Lucas van Leyden en de Renaissance. Leiden 2011, p. 177-187, 194; catalogus nrs. 146-157 (p. 348-357).
 • Ed van der Vlist & Kathryn M. Rudy, ‘Het geschreven boek in Nederland tot omstreeks 1400. Continuïteit en emancipatie’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis17 (2010), p. 15-52.
 • André Bouwman & Ed van der Vlist, ‘Deel I. Van schrijven naar drukken. Het Leidse boek tussen begin en Beleg’, in: André Bouwman, Berry Dongelmans, Paul Hoftijzer, Ed van der Vlist & Christiaan Vogelaar, Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000. Leiden 2008, p. 1-152.
 • J.A.M.Y. Bos-Rops, J.G. Smit & E.T. van der Vlist, Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567. Den Haag 2007 (ING-Onderzoeksgidsen: [4])
 • Jos Biemans, Klaas van der Hoek, Kathryn M. Rudy & Ed van der Vlist (eds.), Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen 2007.
 • Ed van der Vlist, ‘Het eerewoord van Heereboord. Een verstrooide brief van een verloren professor’, Nieuw Letterkundig Magazijn 21 (2003), p. 40-48.
 • Ed van der Vlist, ‘Les manuscrits de l’abbaye cistercienne de Cambron dans la collection de Joseph Désiré Lupus (†1822)’, Quærendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books33 (2003), p. 212-232.
 • M. Dillo & G.A.M. Van Synghel m.m.v. E.T. van der Vlist, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II: De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom.Den Haag 2000 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie: 242, 2 bnd.)
 • Ed van der Vlist, ‘Nieuwe fragmenten van “Die Dietsche Doctrinale”’, Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies9 (1995), p. 133-148.
 • [Klaas van der Hoek, Toine Sterk & Ed van der Vlist], Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Deel 2 (kastnummers 71-72). Den Haag 1993.
 • Ed van der Vlist, De schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977).Den Haag 1992.
 • E.T. van der Vlist, ‘De boekenlijst van meester Simon Frederik van der Speck uit 1482’, in: J.W. Marsilje e.a. (ed.), Uit Leidse bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct archivaris van het Leidse Gemeentearchief. Leiden 1989, p. 195-201.
 • ‘Palaeographical atlas’, Medieval Manuscripts in Dutch Collections.
 • Verschillende publicaties over de geschiedenis van Leiden

Blogs van deze auteur