Erik Geleijns

 • Collectiespecialist
 • 070-3140306 / (di-wo 070-3462700)

Sociale media

Twitter Linkedin

Publicaties

 • Erik Geleijns, 'Alom te bekomen en nergens te vinden. Over concurrerende miniatuurbijbels van Haagse drukkers'. In: W. van Anrooij (e.a.) (red.), Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum, Verloren, 2020, p. 155-160, ill.
 • [met Naomi Remijn en Rickey Tax], Boekenstad. Den Haag, Stichting Vrienden Museum Meermanno, 2020. (Gids voor een boekhistorische wandeling door het centrum van Den Haag).
 • Erik Geleijns, 'Leidse boekverkopers in Den Haag. De Elzeviers in de Grote Zaal, 1591-1665'. In: Jan Bos (e.a.) (red.), Een oud boeck is oud goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag/Amsterdam, Koninklijke Bibliotheek/ De buitenkant, 2017, p.127-141.
 • Erik Geleijns, 'Drukken in een dorp. Het eerste gedrukte Haagse boek en zijn drukker'. In: De boekenwereld 33 (2017) 1, p. 36-38, ill.
 • Erik Geleijns, [Recensie van ] Willem van den Berg, Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet, Haags uitgever. Een drieluik. Hilversum, Verloren, 2016. Holland: Historisch tijdschrift XX (2017), p. XX-XX
 • Erik Geleijns, '"Vijf staande perssen en een niet opgeset'. Over de boeken van een achttiende-eeuwse Haagse loondrukker." In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 23 (2016), p. 53-69, ill.
 • Erik Geleijns, [bijdrage aan] Jos van Heel, m.m.v. Gert Floor en Erik Geleijns, inl. Rudi Ekkart,Een wereld van verzamelaars en geleerden. Gerard en Johan Meerman, Willem van Westreenen en Pieter van Damme en hun archieven. Hilversum, Verloren, 2012
 • Erik Geleijns, ‘Livres donnez a Pierre Gosse Jr. Hoe een Haagse boekverkoper uit de problemen raakte.’ In: P. van Capelleveen (e.a.) (red.), Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Amsterdam, De Buitenkant, 2012, p. 55-78, ill.
 • Erik Geleijns, ‘In een carton bandje gebonden’. Achttiende-eeuwse Nederlandse voorlopers van de uitgeversband’. In:Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis19 (2012), p. 131-146, ill.
 • [Recensie van:] Goran Proot [et al.],Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800. Mechelen: Stedelijke musea, 2010. In: De gulden passer 89 (2011), 1, p. 88-90.
 • Jan Bos en Erik Geleijns (red.),Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Zutphen: Walburg Pers, 2009.
 • Erik Geleijns, ‘Venales extant Daventriae. Over een onbekende boekverkoper uit Deventer’. In: Edwin Bloemsaat [et al.] (red.),Janboel. Opstellen aangeboden aan Jan Bos bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Den Haag, 2009, p. 24-32, ill.
 • André Dabezies S.J., Bernard Deprez and Erik Geleijns, ‘Guillaume Hyacinthe Bougeant S.J., Le saint déniché (1732)’. In: Paul Begheyn S.J., Bernard Deprez, Rob Faesen S.J. and Leo Kenis (eds),Jesuit books in the Low Countries1540-1773. A selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek [etc.], 2009, p. 261-265, ill.
 • Erik Geleijns, ‘Niet gedrukt in Den Haag. Achttiende-eeuwse boeken met een vals Haags impressum’. In:Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis15 (2008), p. 109-124, ill.

Blogs van deze auteur