Marieke van Delft

 • Conservator Oude drukken

Opleiding

 • Boekwetenschap, doctoraal bijvak (Universiteit van Amsterdam, 1987)
 • Geschiedenis, doctoraal (Rijksuniversiteit Leiden, 1994)
 • Cultuurgeschiedenis, promotie (Katholieke Universiteit Leuven, 2014)

Sociale media

Publicaties

Zelfstandige publicaties
2019

 • Samen met Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Tielt/Den Haag 2019. 1e t/m 5e druk.

2015

 • Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek in Nederland. Zutphen 2015. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel; 17). Handelseditie Proefschrift.

2014

 • Een spiegel van het spel. Leiden 2014. Nieuwjaarsgeschenk Antiquariaat Klikspaan.
 • Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek in Nederland, 1500-2000. Leuven 2014. Proefschrift.

1993

 • Boekenman A. A. M. Stols. Catalogus bij een kleine expositie in de hal van de Koninklijke Bibliotheek 13 april-31 mei 1993. Den Haag 1993.

Artikelen
2020

 • ‘A new tool for describing provenance images. CERL’s Provenance Digital Archive’, in: C. Dondi (red.),* Printing R-Evolution and Society, 1450-1500. Fifty years that changed Europe*, Venetië 2020, p. 911- 922. Studi di storia; 13. Online.
 • 'Het beleg van Tunis. Een onbekende prent van Cornelis Anthonisz?', in: De boekenwereld 36 (2000) 2, p. 40-43.
 • ‘Private libraries and the Material Evidence in Incunabula database ‘, in: Rindert Jagersma e.a. (red.), Private libraries and private library inventories, 1665-1830. Studying and interpreting sources. Te verschijnen.
 • ‘Researching Provenance with two new tools developed by the Consortium of European Research Libraries (CERL)’, in: Quaerendo 50 (2020), p. 194-2006. Online.
 • ‘Tussen Scylla en Charybdis. Het streven naar een retrospectieve wereldbibliografie van typografisch gedrukt erfgoed in de vroegmoderne tijd’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 27 (2020), p. 117-135.

2019

 • ‘De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten’, in: De boekenwereld 35 (2019), p. 32-35.

2018

 • '1473. Gedrukte boeken in Nederland', in: Lex Heerman van Voss e.a. (red.), Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam 2018, p. 155-159.
 • ‘Een bijzondere aankoop voor de KB: Huddes Specilla circularia’, in: Studium. Tijdschrift voor wetenschapsgeschiedenis = Revue d'histoire des sciences et des universités 11 (2018), p. 15-25.
 • 'Keeping the Dutch printed heritage for future generations. The acquisition of a “unique” printed book from The Hague', in: TXT 2018, p. 49-54.
 • ‘Material Evidence in Incunabula’, in: Informatie Professional (2018) 1, p. 8. Rubriek Oude Bronnen.
 • ‘Oude drukken gaan digitaal’, , in: Informatie Professional (2018) 9, p. 11. Rubriek Oude Bronnen.
 • ‘Publius Naso, Métamorphose', in: Evelien Hauwaerts e.a. (red.), Colard Mansion. Incunabula, Prints and Manuscripts in Medieval Bruges. Gent/Brugge 2018, p. 88.
 • ‘De STCN gaat stug door!’, in: De boekenwereld 34 (2018), 2, p. 82-83.
 • ‘De STCN is nooit af’, in: Informatie Professional (2018) 3, p. 10. Rubriek Oude Bronnen.
 • ‘Tsaar Peter de Grote en het Nederlandse boek. Een bijzondere Bijbeluitgave', in: Vooys 36 (2018) 1, p. 68-73. Rubriek In de Kast.
 • ‘Watermerkencollecties verenigd in "Memory of paper’, in: Informatie Professional (2018) 6, p. 10. Rubriek Oude Bronnen.
 • Zeven bijdragen in: Jan Bos en Ellen van Oers (red.), De canon van Nederland in de Koninklijke Bibliotheek. Vijftig boeken bij vijftig vensters. Den Haag/Nijmegen 2018.
 • Samen met Lex Raat en Esther van Gelder, ‘Inleiding’, in: Marieke van Delft (rec.), C. Nozeman en C. Sepp, Nederlandsche vogelen, 1770-1829. Tielt/Den Haag 2018, p. 16-30. Uitgave met alleen de platen.

2017

 • ‘De Corte Cornikel', in: De boekenwereld 33 (2017), 1, p. 22-24.
 • ‘Illegaal en ondergronds in de zestiende eeuw? De ‘Delftse boekenvondst’’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 24 (2017) p. 143-160.
 • ‘De kracht van het woord: pamfletten’, in: Tanja Kootte e.a. (red.), De kracht van Luther. Utrecht./Zwolle 2017, p. 70-85.
 • ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. De bundel Stirpivm insginium nobilitatis (Bazel ca. 1612) met ingekleurde gravures van Crispijn de Passe', in: Jan Bos e.a. (red.), Een oud boeck is oud goud. Studies over bijzondere weren bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Amsterdam 2017, p. 91-104.
 • ‘Op de Koninklijke Bibliotheek waar ik een boek zocht, was men meer dan beleefd…', in: Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum 2017, p. 160-166.
 • ‘Studenten van de HKU brengen het verleden in beweging', in: De boekenwereld 33 (2017), 1, p. 39-41.
 • Samen met Maartje de Wilde en Eva Wuyts, 'Conn3ct. Een tentoonstelling voor boekenwurmen en smartphonezombies, in: De boekenwereld 33 (2017), 1, p. 8-11.

2016

 • ‘ANDO, Geluk in druk - Interview met Fokko Tamminga’, in: Leeslint (2016) juli, p. 14-15.
 • ‘El comercio internatiocional del libro en el siglo XVI desde una perspectiva de los Paísos Bajos septentrionales con España' = ‘De internationale boekhandel in de zestiende eeuw vanuit Noord-Nederlands perspectief, met name met Spanje’, in: Antonio Sánchez del Barrio (coord.), El comercio del libro entre los Países Bajos y España durante los siglos XVI y XVII. Vert. Paul van den Broeck. Valladoid 2016, p. 15-27. Nederlandse versie op p. 117-127.
 • ‘Conn3ct: 2 media, 1 verhaal', in: IP. Vakblad voor informatieprofessionals (2016) 7, p. 23-25.
 • ‘Exemplaren wereldwijd van Metamorphosis insectorum Surinamensium 1705 = Worldwide copies of Metamorphosis insectorum Surinamensium 1705 & Samen met Hans Mulder , ‘De productie van Metamorphosis insectorum Surinamensium 1705 = The production of Metamorphosis insectorum Surinamensium 1705’, in: Marieke van Delft & Hans Mulder (red.), Maria Sybilla Merian, Metamorphosis insectorum Surinamensium = Verandering der Surinaamsche insecten = Transformation of the Surinamese insects, 1705. Tielt/Den Haag 2016, p. 188-189 & p. 40-49.
 • ‘De Librije van Edam’, in: Ad Leerintveld en Jan Bedaux (red.), Historische stadsbibliotheken in Nederland. Studies over openbare stadsbibliotheken in de Nederlanden vanaf circa 1560-1800. Zutphen 2016 , p. 45-51.
 • Schermen in de KB: de Académie van de l'espée van Gerard Thibault', in: De boekenwereld 32 (2016) 3, p. 12-19.
 • Researching Printing in the Low Countries (1500-1550). The Case of Luther's Publications', in: Thomas Kaufmann & Elmar Mittler (red.), Reformation und Buch Akteure und Strategien frühreformatorischer Druckerzeugnisse = The Reformation and the book Protagonists and Strategies of early Reformation Printing. Wiesbaden 2016, p. 159-171. Speciaal nummer Bibliothek und Wissenschaft 49 (2016).
 • ‘Het Volmaakt schip van Bernardus Cleynhens in de Koninlijke Bibliotheek', in: Historisch tijdschrift Holland 48 (2016) 3/4, p. 172-173.
 • ‘Zou Luther getwitterd hebben? Conn3ct, 2 media, 1 verhaal’, in: Leeslint (2016) december, p. 10-11.

2015

 • ‘5 trends in de boekwetenschap', IP. Vakblad voor informatieprofessionals (2016) 4, p. 20-23.
 • ‘Aldus Manutius (1449-1515): uitvinder van het pocketboek herdacht’, in: IP. Vakblad voor informatieprofessionals (2015) 4, p. 9.
 • ‘CERL’s work and vision for provenance research II: The Provenance Digital Archive in CERL, in: La Bibliofilía 117 (2015) p. 321-324.
 • ‘In Memoriam Gerard van Thienen (1939-2015)’, in: De boekenwereld 31 (2015) nr. 3, p. 89. Ook bericht in het Engels in: CERL Newsletter (2015), afl. 32 (December), p. 3 en in het Frans in: Gazette du Livre mediaeval 62 (2016), p. 105-106.
 • ‘Johanna van Goinga – Van Driel. Brielle 30 april 1939 – Almelo 23 januari 2014’, in: Jaarboek Nederlandse Letterkunde (2013/2014). Leiden 2015, p. 70-76. Ook een kort bericht in: Informatie Professional.
 • ‘Type and Media studenten werken samen met Karel Martens’, in: De boekenwereld 31 (2015) nr. 1, p. 70-73.
 • ‘We leven in een bezeten wereld! Digitalisering en het onderzoek naar de geschiedenis van het boek’, in: Maaike Napolitano (red.), Van boekenvak naar informatieketen. Den Haag/Amsterdam, 2015, p. 32-37 (Boeketje boek wetenschap; 5).
 • Samen met Lex Raat en Esther van Gelder, ‘Inleiding’ in: C. Nozeman en C. Sepp, Nederlandsche vogelen, 1770-1829. Tielt/Den Haag 2015, p. 10-20. Verkleinde herdruk van de facsimile-uitgave uit 2014.

2014

 • ‘De gevederde verzameling. Over Nederlandsche vogelen 1770-1829’, in: Vind (2014) oktober, p. 55-59.
 • ‘Nederlandsche vogelen. Een wonderschoon boek over de vogels in Nederland uit de achttiende eeuw’, in: Onze vogels (2014) 9, p. 14-16.
 • ‘The Writings of J.F. Martinet (1729-1795)’, in: The Public Domain Review (2014). Curator’s Choice; 9. Online.
 • Samen met Lex Raat en Esther van Gelder, ‘Inleiding’, in: Marieke van Delft (red), C. Nozeman en C. Sepp, Nederlandsche vogelen, 1770-1829. Tielt/Den Haag 2014, p. 10-20.

2013

 • ‘Special Collections in the Koninklijke Bibliotheek (The Hague). National of the Netherlands’, in: Archives et bibliothèques de Belgique = Archief- en Bibliotheekwezen België 84 (2013), p. 93-112.

2012

 • ‘Biblia Pauperum’ en ‘Aesopus: Vita en Fabulae’, in: Monika Kordhanke (red.), Over de schoonheid van precisie. Een fascinerende kijk op boekkunst en grafiek met de Liberna Collection. [Mettingen] 2012, p. 132-133 en 152-155.
 • Case Study: Watermarks in paper. Four related online projects, onderdeel van: Anne Welsh, ‘Historical bibliography in the digital world’, in: Claire Warwick e.a. (red.), Digital Humanities in Practice. London, 2012, p. 139-166.
 • ‘De juffrouw en de pater. Hoe de briefwisseling Kruitwagen-Kronenberg begon’, in: Paul van Capelleveen e.a. (red.), Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag/Amsterdam 2012, p. 341-362.
 • Samen met Peter van der Krogt, ‘Inleiding = Introduction’ en ‘Beschrijvingen kaarten en prenten = Descriptions plans et estampes = Descriptions maps and prints’, in: Atlas De Wit. 1698. Stedenatlas van de Lage Landen. Van Groningen tot Kamerijk = Atlas des villes des Anciens Pays-Bas. De Groningue à Cambray = Town atlas of the Low Countries. From Groningen to Cambray. Tielt/Den Haag/Brussel 2012, p. 9-19 en 275-316.

2011

 • ‘Varen op de grote zee’, onderdeel van ‘En wiens theorie gebruikt u daarbij als model?’, De boekenwereld 26 (2009/20), p. 275-279. Reactie op Kevin Absilis e.a., ‘Thalass? Thalassa. De laaglandse boekgeschiedenis en haar zee van mogelijkheden’.
 • ‘Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC) and Piccard-Online. A comparison of two important watermark databases and research prospects for combining their data’, in: Peter Rückert & Erwin Frauenknecht (red.), Wasserzeichen und Filigranologie. Beiträge einer Tagung zum 100. Geburtstag von Gerhard Piccard (1909-1989). Stuttgart 2011, p. 90-100.
 • Samen met Ed van der Vlist, ‘Het geïllustreerde boek in Leiden’, in: Christiaan Vogelaar (red.), Lucas van Leyden en de Renaissance. Leiden/Antwerpen 2011, p. 177-187 en entries nr. 146-148, 151-153b.

2010

 • ‘Bildaufnahmeverfaheren von Wasserzeichen’, in Peter Rückert (e.a.), Ochsenkopf und Meerjungfrau. Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Stuttgart/Wien, 2009, p. 67-69; ‘Theodor Gerardy’, in: Idem, p. 84-85; ‘WILC’, in: Idem, p. 92-94. Ook in het Engels (2009, 2011) en het Spaans (2011) verschenen; met addendum: ‘Gerard van Thienen’.
 • ‘Een onbekende Latijnse editie van het werk van Emanuel van Meteren’, in: Edwin Bloemsaat (e.a.) (red.), Janboel. Den Haag 2009, p. 133-139. Ook online. Eveneens korte berichten hierover in: Boekenpost en De boekenwereld.
 • ‘Kwantitatief onderzoek op basis van de STCN. Mogelijkheden en aandachtspunten’, in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009), p. 63-80.
 • ‘Van loden letters, vrijheid en vernieuwing'. De geschiedenis van het boek in Nederland’, in: Vakidioot 40 (2008/09) nr. 3, p. 6-16.
 • ‘Illustrations in early printed books and manuscript illumination. The case of a Dutch Book of Hours printed by Wolfgang Hopyl in Paris in 1500’, in: H. Wijsman (red.), Books in transition at the time of Philip the Fair. Turnhout 2010, p. 131-164.
 • ‘Private Press vóór 1800’, in: Paul van Capelleveen en C. de Wolf, Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland, 1910-2010. Nijmegen 2010, p. 220-229. Ook online. Ook in het Engels verschenen.
 • ‘Using watermarks to ascribe printed Books. WILC and Delft printing’, in: Codices Manuscripti. Supplementum 2 (2010) Jänner, p. 19-32. Festschrift Alois Haidinger.
 • ‘James Cook, Reize rondom de waereld’, oorspronkelijk voor de EDBO-website, nu in online STCN-expo.
 • Zes bijdragen in: Michael F. Suarez and H.R. Woudhuysen (red), The Oxford companion to the book. Oxford 2010.
 • Samen met J.W. Klein, ‘Nieuwe lezers, nieuwe hardware. Het boek in de vijftiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17 (2010), p. 53-91.

2008

 • ‘Een achttiende-eeuwse boekhandelaar en zijn bibliotheek. Pieter vander Meersche’, in: 27/01/2008. Amsterdam 2008, p. 82-115. Afscheidsbundel Piet Verkruijsse. Publicatie op CD ROM en online.
 • Negen bijdragen in: E. Boswinkel e.a. (red.), Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen. Den Haag 2008. Ook in het Engels verschenen.

2007

 • 'Boekmerken in Nederlandse bibliofiele boeken in het interbellum', in: Marieke van Delft, Marco de Niet en Kees Thomassen (red.), Bijzonder divers. Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw. Den Haag/Amsterdam 2007, p. 95-115.

2006

 • ‘History of the book in the Low Countries. A short survey of current education, research and presentation’, in: New perspectives in book history. Zutphen 2006, p. 7-15.
 • '"Magazine!". Tentoonstelling over tijdschriften in de KB, in: Boekenpost 14 (2006) 85, p. 7-9.
 • Vijf bijdragen in: Marieke van Delft, Elsbeth Kwant en Reinder Storm (red.), Het tijdschriftenboek. Zwolle/Den Haag 2006. 384 p.
 • Samen met Elsbeth Kwant, ‘Happinez’, in: Marieke van Delft, Nel van Dijk en Reinder Storm (redactie), Magazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften. Zwolle/Den Haag 2006. p. 202-203.

2004

 • Samen met Marco de Niet, ‘Bibliopolis. A platform for the Dutch history of the book’, in: Logos 15 (2004), p. 25-29. Online

2003

 • ‘Particuliere bibliotheken (bibliofilie), 1910-heden’, in: Marieke van Delft en Clemens de Wolf (red.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Zwolle/Den Haag 2003, p. 251-253. Ook in het Engels verschenen en Online.
 • Acht bijdragen aan: Jan Bos en Reinder Storm (red.), Het literatuurboek. Zwolle/Den Haag 2003.
 • Samen met Marco de Niet, ‘Bibliopolis - the electronic national history of the printed book in the Netherlands. A successful example of co-operation and integration of information systems’, in: Beyond the network. Amsterdam 2003, p. 169-174.

2002

 • ‘Inleiding’ en ‘Laura Ingalls Wilder, Kleine huis-boeken’, in: Marieke van Delft, Reinder Storm en Theo Vermeulen (red.), Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle 2002, p. 8-9 en p. 130-131.
 • Een aantal bijdragen in: Marieke van Delft en Vivian Treurniet (red.), Het kinderboek. Zwolle 2002.
 • Samen met Léanne Selles, Theo Vermeulen, ‘Wonderland. Van Pietje Bell tot Harry Potter’, in: De boekenwereld 19 (2002/2003), p. 4-12.

2001

 • ‘Internet en Bibliopolis’. Nieuw gereedschap voor boekhistorici en boekenliefhebbers’, in: Spiegel historiael 36 (2001), p. 323-329, 350. Speciaal nummer: Van bijbels naar bytes? Geschiedenis en toekomst van het Nederlandse boek.
 • 'Reactie op Garrelt Verhoeven ofwel hoe vind ik een ouder boek in een Nederlandse bibliotheek', in: De boekenwereld17 (2000/01), p. 134-136.
 • ‘Uit de tijdschriften’, in: De boekenwereld 18 (2001/2002), p. 274-276.

2000

 • ‘Boekwetenschap op Internet’, in: De boekenwereld 16 (1999/2000), p. 61-71. Speciaal nummer: Nieuwe media.
 • ‘Drukkers voor Lodewijk Elzevier: Jan Paets Jacobszoon en Jan Bouwensz’, in: B.P.M. Dongelmans e.a. (red.), Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier. Zutphen 2000, p. 267-280. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe Reeks; 5)
 • ‘Leenregisters van wetenschappelijke bibliotheken in de negentiende eeuw. Een nieuwe bron voor onderzoek naar gebruikers’, in: De negentiende eeuw 24 (2000), p. 262-276. Speciaal nummer: Lezen in rangen en standen. Negentiende-eeuwse bibliotheken opnieuw bezocht.
 • Samen met E. Cockx-Indestege, ‘Letterheren in de marge. Bibliofiel drukwerk in Vlaanderen en Nederland, 1987-1999’, in: Ons erfdeel 43 (2000), p. 201-219.
 • Samen met Marco de Niet, ‘Bibliopolis: the one-stop-shop for the history of the printed book in the Netherlands’, in: Quaerendo 30 (2000), p. 240-249.
 • Samen met Marco de Niet, ‘Bibliopolis en ommelanden’, in: De boekenwereld 16 (1999/2000), p. 82-90. Speciaal nummer: Nieuwe media.

1999

 • ‘Uit de tijdschriften’, in: De boekenwereld 16 (1999/2000), p. 241-243.

1998

 • ‘De Flora Batava. Het eerste overzicht van de Nederlandse wilde planten in woord én beeld’, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (1998), p. 115-143.
 • Vier bijdragen in: Marieke van Delft e.a. (red.),Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle 1998. Ook in het Engels verschenen.

1997

 • ‘Verzamelaars en antiquaren. bewaarders van cultureel erfgoed', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 4 (1997), p. 265-275. Reviewartikel.
 • Bijdragen aan Vibeke Roeper & Garrelt Verhoeven (red.), Boekagenda 1997, 1998, 1999. Haarlem 1997-1999.

1996-2000

 • `Publicaties op het terrein van de boekwetenschap', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 3 (1996) – 7 (2000).

1995

 • ‘Een verborgen bibliotheek. De boeken uit de bibliotheek van J.C. Bloem in de Maatschappij’, in: Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam 1995, p. 169-172.

1994

 • ‘De ABHB: een internationale lopende bibliografie op het terrein van de boek- en bibliotheekwetenschap’, in: Open 25 (1993), p. 142-145.
 • ‘Uit de tijdschriften’, in: De boekenwereld, 11 (1994/1995), p. 131-133.
 • ‘Uitgelezen Boeken (1977-...). Een onregelmatig maar verschijnend tijdschrift’, in: De boekenwereld 10 (1993/94), p. 93-100. Speciaal nummer Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
 • Twaalf bijdragen in: W. van Drimmelen e.a. (red.), Honderd hoogtepunten = A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek. Zwolle 1994.

1992

 • ‘Een internationale bibliografie op het terrein van de boekwetenschap. De ABHB’, in: De boekenwereld 8 (1991/92), p. 241-245.
 • ‘Uit de tijdschriften’, in: De boekenwereld 9 (1992/1993), p. 150-151.
 • ‘The "Vereeniging Joan Blaeu", 26 May 1916-11 March 1938’, in: Quaerendo 22 (1992), p. 97-128.
 • ‘Zeldzame en kostbare werken van de negentiende en twintigste eeuw (ZKW)’, in: Ad Leerintveld en Henk Porck (red.), Zeldzaam & kostbaar. Vijf jaar aanwinsten Bijzondere Collecties 1987-1991. 's-Gravenhage 1992, p. 76-98.

1991

 • ‘Uit de tijdschriften’, in: De boekenwereld 8 (1991/1992), p. 132-134.

1990

 • ‘Uit de tijdschriften’, in: De boekenwereld 7 (1990/1991), p. 185-186.

1988

 • Samen met C. de Wolf: ‘Gedrukte werken uit de zeventiende tot de twintigste eeuw’ en ‘Enkele speciale collecties gedrukte werken’, in: Marieke van Delft, Kees Thomassen en Clemens de Wolf, Vriendschap in vereniging. 's-Gravenhage 1988, p. 57-73 en 97-114.

1986

 • ‘Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek’, in: P.A. Tichelaar e.a. (red.), Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Hilversum 1986, p. 473-527.

Redactie
2016

 • Samen met Hans Mulder, Maria Sybilla Merian, Metamorphosis insectorum Surinamensium = Verandering der Surinaamsche insecten = Transformation of the Surinamese insects, 1705. Tielt/Den Haag 2016.

2015

 • C. Nozeman en C. Sepp, Nederlandsche vogelen, 1770-1829. Tielt/Den Haag 2015. Verkleinde herdruk van de facsimile-uitgave uit 2014.

2014

 • De boekenwereld, 2014 – heden.
 • C. Nozeman en C. Sepp, Nederlandsche vogelen, 1770-1829. Tielt / Den Haag 2014.
 • Alexander J.P. Raat, Gedrukte vogelboeken 15501850. Den Haag 2014. Begunstigersgeschenk Museum Meermanno.

2012

 • Samen met Peter van der Krogt, Atlas De Wit. 1698. Stedenatlas van de Lage Landen. Van Groningen tot Kamerijk = Atlas des villes des Anciens Pays-Bas. De Groningue à Cambray = Town atlas of the Low Countries. From Groningen to Cambray. Tielt/Den Haag 2012.

2007

 • Samen met Marco de Niet en Kees Thomassen, Bijzonder divers. Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw. Den Haag/Amsterdam 2007.

2006

 • Samen met Frank de Glas en Jeroen Salman, New perspectives in book history. Contributions from the Low Countries. Zutphen 2006.
 • Samen met Nel van Dijk en Reinder Storm, Magazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften. Zwolle/Den Haag 2006.
 • Samen met Elsbeth Kwant en Reinder Storm, Het tijdschriftenboek. Zwolle/Den Haag 2006.

2003

 • Samen met Clemens de Wolf, Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Zwolle/Den Haag 2003. 317 p. Ook online. Ook in het Engels verschenen.

2002

 • Samen met Vivian Treurniet, Het kinderboek. Zwolle 2002.
 • Samen met Reinder Storm en Theo Vermeulen, Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle 2002.

1998

 • Samen met Ad Leerintveld e.a.,* Verzamelaars en verzamelingen, Koninklijke Bibliotheek 1798-1998*. Den Haag/Zwolle 1998.

1996-2003

 • ABHB. Annual Bibliography of the History of the printed Book and Libraries. Dordrecht. Vanaf 1990 Redacteur, later voorzitter.

1996

 • Samen met K. Thomassen, Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994. Den Haag 1996.

1995

 • Samen met R. Storm en K. Thomassen, *Het verborgen woord: drukken van Hendrik Nicolaas Werkman en andere clandestiene publikaties uit de collectie ****. Den Haag 1995.

1988

 • Samen met K. Thomassen en C. de Wolf,* Vriendschap in vereniging: catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging `Vrienden der Koninklijke Bibliotheek*. 's-Gravenhage 1988.

1984

 • Guy Lévis Mano uit een particuliere verzameling. Samenstelling en redactie M.T.G.E. van Delft; inl. J.K.F. van Berkel. 's-Gravenhage [1984] (Tentoonstellingscatalogi en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek; 9).

Recensies
2020

 • Recensie van: Helmut Hilz, Buchgeschichte. Eine Einführung. Berlin/Boston 2019 (Bibliotheks- und Informationspraxis; bd. 64), in: De boekenwereld 36 (2020) 1, p. 87-88.

2018

 • Recensie van: Koen Goudriaan, Piety in practice and print. Essays on the Late Medieval religious landscape. Red. Anna Dlabačová & Ad Tervoort. Hilversum 2016, in: BMGN.

2017

 • Recensie van: Andrew Pettegree, Het merk Luther. Hoe een monnik vanuit het niets zijn stadje tot het centrum van de boekdrukkunst maakte en zichzelf tot de beroemdste man van Europa en de Reformatie aanzwengelde. Amsterdam 2016, in: De boekenwereld 33 (2017), 2, p. 90.

2015

 • Recensie van: Benito Rial Costas, Print Culture and Peripheries in Early Modern Europe. A Contribution to the History of Printing and the Book Trade in Small European and Spanish Cities. Leiden/Boston, Brill, 2013 (Library of the Written Word; 24; The Handpress World; 18), in Quarendo 45 (2015) p. 174-177.
 • Recensie van: A. Stijnman en E. Savage (red.), Printing Colour, 1400-1700. History, Techniques, Functions and Receptions. Leiden/Boston 2015, in: De boekenwereld 31 (2015) nr. 3, p. 86-88.

2013

 • Recensie van: Bettina Wagner e.a., Vom ABC bis zur Apokalypse - Leben, Glauben und Sterben in spätmittelalterlichen Blockbüchern. Luzern 2012. Catalogus van de tentoonstelling in de Bayerische Staatsbibliotheek, München, 17 februari 2012 – 6 mei 2012, in: De gulden passer, 91 (2013).

2010

 • Recensie van: Jan Bos en Erik Geleijns (red.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Zutphen 2009, in: De gulden passer 88 (2010)2, p. 177-178.

2002

 • Recensie van: Arianne Baggerman, Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. 2e, gewijzigde druk. Den Haag 2001, in: Quaerendo 32 (2002), p. 316-319.

2000

 • Recensie van: Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw. Den Haag 1998, in: Quaerendo 30 (2000), p. 64-67.

1996

 • Recensie van: Marja Keyser e.a. (samenst.), Frederik Muller (1817-1881). Leven & werken Zutphen 1996, in: Dokumentaal 25 (1996) nr. 3, p. 111-118. (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Nieuwe Reeks; 2)

Blogs van deze auteur