Kees Teszelszky

 • Conservator Digitale Collecties

Social media

@keesone (born digital)
@teszelszky (vroegmodern cultuurgeschiedenis, wetenschap en boeken

Opleiding

 • Politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden (1999)
 • Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam (1998)
 • Hongaarse taal en cultuur aan de ELTE universiteit, Boedapest
 • Gepromoveerd in cultuurgeschiedenis, Faculteit der Letteren, Universiteit Groningen (2006)

Ervaring

Onderzoeker | project manager Pure | wetenschappelijk informatiespecialist | universitair docent

 • Hongaarse Academie van Wetenschappen, Institute for Literary Studies (Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)
 • Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Letteren, Afdeling Vroegmoderne Geschiedenis
 • Universiteitsbibliotheek RUG, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
 • Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis
 • Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Letteren, Afdeling Europese Talen en Culturen
 • Eötvös Loránd University, Afdeling Vroegmoderne Geschiedenis
 • Pázmány Péter Catholic University, Faculteit Letteren, Promovendiopleiding Vakgroep Geschiedenis
 • Institute for Habsburg Studies, Budapest, Hongarije

Kenner van (digitaal) erfgoed en vroegmoderne (boek-)geschiedenis van Midden-Europa

 • Erfgoedvereniging Bond Heemschut (manager PR)
 • Fugro Engineers BV (webmaster en content manager www.fugro.com)
 • Utrechts Nieuwsblad (freelance journalist)
 • Archeologische Dienst Den Haag (restauratieafdeling, veldwerk)
 • Archeologische Werkgroep Leidschendam (veldwerkleider)

Publicaties

Selectie van boeken

Teszelszky, K. (ed.), A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699. Volume 3: The Making and Uses of the Image of Hungary and Transylvania. Cambridge Scholars Publishing, 2014

I have published True Religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár (1606) or Dutch–Flemish–Hungarian intellectual relations in the earlymodern period in 2014. This is the story of a work of one of the greatest earlymodern humanists of Hungary, Albert Szenci Molnár, which was had been lost for more than 400 years. It was found in the collection of the Rijksmuseum Amsterdam on 30 October 2012, the day 'Rijksstudio', the new website of the Rijksmuseum with digitalized images, was launched.

Teszelszky, K. & Tóth, G. (eds.). (2014). Johannes Bocatius - Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. Budapest: ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke and the Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület

Teszelszky, K. (2009). Az ismeretlen korona: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás.z ismeretlen korona: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. (Historia Pro Futuro; Vol. 3). Pannonhalma: Bencés Kiadó.

Mijn proefschrift in het Nederlands over nationale identiteit in de vroegmoderne periode. (Groningen, 2006).

Televisiedocumentaire
Documentaire opgenomen in de historische leeszaal van de Universiteitsbibliotheek van Boedapest (in het Hongaars)
Csonka, Erzsébet (Author); Teszelszky, Roger (Author); Kovács, Béla (Producer); Teszelszky, Roger (Performer). 2008. "Ahol a Koron A magyar korona évszázad ai : Epizód 6a ott van Magyarország". Budapest : Duna TV.

Tentoonstellingen over boekgeschiedenis
500 Jaar Reformatie in het Nationaal Museum van Hongarije: http://mnm.hu/node/3252 (vanaf 26 april 2017 tot 5 november 2017)

40 jaar Finoegristiek aan de RUG 40 jaar Finoegristiek aan de RUG: Hongaarse boeken in de Universiteitsbibliotheek te Groningen (mei - augustus 2006)

Blogs van deze auteur