Sector Marketing & Diensten

De sector Marketing & Diensten verzorgt de ‘front office’ van de KB en is verantwoordelijk voor de verwerkelijking van de klant- en vraaggerichte ambities van de KB. De sector is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en de marketing van een passend aanbod aan diensten en collecties, en verzorgt de klantcontacten.

De sector bestaat uit de afdelingen:

  • Collecties
  • Publieksdiensten
  • Marketing & Educatie

Sectorhoofden

Ronald Huizer - portefeuillehouder Lezen & Digitale Geletterdheid
mail: ronald.huizer@kb.nl

Martijn Kleppe - portefeuillehouder Onderzoek
mail: martijn.kleppe@kb.nl)

Collecties

Lucinda Jones - hoofd
mail: lucinda.jones@kb.nl

Collectiespecialisten

Publieksdiensten

Mariëtte Roelvink - hoofd
mail: mariette.roelvink@kb.nl

Marketing & Educatie

Maaike Napolitano - waarnemend hoofd
mail: maaike.napolitano@kb.nl