Sector Marketing & Diensten

De sector Marketing & Diensten verzorgt de ‘front office’ van de KB en is verantwoordelijk voor de verwerkelijking van de klant- en vraaggerichte ambities van de KB. De sector is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en de marketing van een passend aanbod aan diensten en collecties, en verzorgt de klantcontacten.

De sector bestaat uit de afdelingen:

  • Collecties
  • Publieksdiensten
  • Marketing & Educatie

Sectorhoofd

Drs. I.E. (Ilja) Klink
06 4226 8723

Collecties

Lucinda Jones (Hoofd)
Collectiespecialisten

Publieksdiensten

Mariëtte Roelvink (Hoofd)
070-3140505

Marketing & Educatie

Carina de Walle (Hoofd)