Collectiespecialisten

Peter van Beest – Collectiespecialist, coördinator geschenken
Telefoon: 070 3140172 – E-mail: peter.vanbeest@kb.nl

Peter de Bode – Collectiespecialist webarchief
Telefoon: 070-3140456 – E-mail: peter.debode@kb.nl

Paul van Capelleveen – Conservator moderne drukken (ook Collectie Koopman) en boekwetenschap
Telefoon: 070-3140331 – E-mail: paul.vancapelleveen@kb.nl

Steven Claeyssens – Conservator digitale collecties
Telefoon: 070-3140312 – E-mail: steven.claeyssens@kb.nl

Huibert Crijns – Collectiespecialist geschiedenis
Telefoon: 070-3140518 – E-mail: huibert.crijns@kb.nl

Marieke van Delft – Conservator oude drukken
Telefoon: 070-3140329 – E-mail: marieke.vandelft@kb.nl

Erik Geleijns – Collectiespecialist papiergeschiedenis
Telefoon: 070-3140306 – E-mail: erik.geleijns@kb.nl

Anouk Janssen – Teamleider Collecties
Telefoon: 070-3140665 – E-mail: anouk.janssen@kb.nl

Melinda Kónya – Collectiespecialist moderne talen
Telefoon: 070-3140380 – E-mail: melinda.konya@kb.nl

Arno Kuipers – Collectiespecialist Nederlandse taal- en letterkunde
Telefoon: 070-3140561 – E-mail: arno.kuipers@kb.nl

Henk Lemckert – Collectiespecialist recht en sociale wetenschappen
Telefoon: 070-3140693 – E-mail: henk.lemckert@kb.nl

Ellen van Oers – Collectiespecialist
Telefoon: 070 3140223 – E-mail: ellen.vanoers@kb.nl

Anna Rademakers – Collectiespecialist cultuurgeschiedenis, theologie, filosofie en esoterie
Telefoon: 070-3140780 – E-mail:anna.rademakers@kb.nl

Kees Teszelszky – Collectiespecialist born digital collecties
E-mail: kees.teszelszky@kb.nl

Rens Top – Conservator boekbanden
Telefoon: 070-3140323 – E-mail: rens.top@kb.nl

Jeroen Vandommele – Conservator namiddeleeuwse handschriften
Telefoon: 070-3140320 – E-mail: jeroen.vandommele@kb.nl

Karin Vingerhoets – Collectiespecialist kinderboeken
Telefoon: 070-3140310 – E-mail: karin.vingerhoets@kb.nl

Ed van der Vlist – Conservator middeleeuwse handschriften
Telefoon: 070-3140406 – E-mail: ed.vandervlist@kb.nl

Gert-Jan van Velzen – Collectiespecialist depot van Nederlandse Publicaties Telefoon: 070 3140381 – E-mail: gert-jan.vanvelzen@kb.nl

Lammert Zwaagstra – Collectiespecialist
Telefoon: 070-3140616 – E-mail: lammert.zwaagstra@kb.nl