Bankgegevens

Algemeen rekeningnummer: IBAN: NL13 INGB 0000 4251 31
BIC: INGBNL2A

Voor lidmaatschapsbijdragen:
Rekeningnummer: IBAN: NL08 INGB 0000 3732 29
BIC: INGBNL2A

Fiscaal nummer 79.69.880

BTW-nummer
NL007969880B01

KvK-nummer
27377634

ANBI (Algemeen nut beogende instelling)
De KB heeft een ANBI-status. Het RSIN is 007969880.