Beleidsplannen van de KB

De Koninklijke Bibliotheek is de nationale bibliotheek van Nederland en werkt als netwerkorganisatie vanuit de kracht van het geschreven woord aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Elke vier jaar stellen we een beleidsplan op, waarin we onze strategische prioriteiten voor de komende periode beschrijven.

Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019-2022

Consultatieronde was nuttig

Omdat we weten dat we onze maatschappelijke doelen alleen kunnen bereiken met anderen, hebben we een concept van het beleidsplan in de zomerperiode ter consultatie aangeboden op onze website en al onze netwerkpartners gewezen op de mogelijkheid erop te reageren. We kregen reacties vanuit openbare en universiteitsbibliotheken, van partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed en van andere partners als de Stichting Lezen en de Taalunie. Er was lof, zowel voor dit transparantie initiatief als voor de inhoud van het conceptbeleidsplan, en er waren kritische opmerkingen. Alle feedback die wij ontvingen is dit beleidsplan ten goede gekomen omdat het op diverse plaatsen geleid heeft tot betere formulering, betere positionering en betere argumentering. We willen iedereen die de moeite nam om met ons mee te denken hartelijk danken.

Vragen of opmerkingen over het beleidsplan zijn welkom bij Gerard Bouwmeester via beleidsplan@kb.nl.

Eerdere beleidsplannen