Collectiekenmerken

Binnen de KB is veel aandacht voor veiligheid. Het bedrijfsnoodplan is actueel en bevat onder andere calamiteitenprocedures voor gebouw, mensen (medewerkers en bezoekers), collecties en informatiesystemen.

Op het gebied van collectieveiligheid worden diverse projecten uitgevoerd. Bij een van die projecten is een overzicht opgesteld van de voornaamste kenmerken waaraan stukken uit de KB-collectie herkenbaar zijn. Aan de hand hiervan kan door bijvoorbeeld collega-instellingen en handelaren worden vastgesteld of een stuk uit de KB afkomstig is. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor provenance-onderzoek.
Het overzicht van verschillende kenmerken van deelcollecties, en eigendoms-, plaatsings- en overige kenmerken is niet uitputtend en zal nog worden uitgebreid. Een deel van de kenmerken is weliswaar typerend voor de KB, maar kan desondanks ook in andere collecties voorkomen.

Voor vragen over de collectiekenmerken kunt u contact opnemen met Erik Geleijns.