Kenmerken deelcollecties

In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek zijn diverse deelcollecties te onderscheiden. De KB heeft unieke collecties van privé-verzamelaars of instellingen verworven of in langdurig bruikleen. In enkele gevallen markeerden de vorige eigenaars hun bezit door het inplakken van een persoonlijk Ex Libris, meestal voorin een boek. In een aantal gevallen heeft de KB zelf een plakker aangebracht met herkomstgegevens.

Edam 99
Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek.

Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek. Bruikleen uit de voormalige Latijnsche school in de Groote kerk te Edam. Signatuur: Edam 99.

1350 D 13
Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek.

Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek. Uit de Bibliotheek van Wijlen Dr. Willem Kloos te ’s-Gravenhage. Signatuur: 1350 D 13.

581 D 3
Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek.

Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek. Bruikleen van de Nederlandse Cricket Bond. Signatuur: 581 D 3

394 C 19
Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek.

Ex Libris met tekst: Koninklijke Bibliotheek. Uit de Bibliotheek van Prof. Mr. J. van Kan. Signatuur: 394 C 19.

5 D 25
Ex Libris: muziekbalk met noten d, f en es die initalen.

Ex Libris: muziekbalk met noten d, f en es die initalen. Uit de collectie Scheurleer. Signatuur: 5 D 25.

26 K 18
Ex Libris: Ex bibliotheca F.G. Waller 1933 en een wapenschild

Ex Libris: Ex bibliotheca F.G. Waller 1933 en een wapenschild. Uit de collectie Waller. Signatuur: 26 K 18.

26 K 21
Ex Libris: wapenschild en spreuken. Uit de collectie Waller.

Ex Libris: wapenschild en spreuken. Uit de collectie Waller. Signatuur: 26 K 21

59 C 111
Tekst: Ex Libris Dr. M. Niemeijer. Uit de collectie Niemeijer.

Tekst: Ex Libris Dr. M. Niemeijer. Uit de collectie Niemeijer. Signatuur: 59 C 111.

344 H 20
Ex Libris. Rood met gouddruk. Uit de collectie Van der Linde.

Ex Libris. Rood met gouddruk. Uit de collectie Van der Linde, schaakboeken. Signatuur: 344 H 20

KOOPM C 469
In memoriam plaquette Anny Antoine. Uit de Koopmancollectie.

In memoriam plaquette Anny Antoine. Uit de Koopmancollectie. Signatuur: KOOPM C 469.

KOOPM C 468
Tekst: Ex Libris Anny Antoine.

Tekst: Ex Libris Anny Antoine. Labor omnia vincit met afbeelding van lezende vrouw. Uit de Koopmancollectie. Signatuur: KOOPM C 468

134 C 85
Tekst: Ex Libris M.R. Radermacher Schorer. Uit de collectie Radermacher Schorer.

Tekst: Ex Libris M.R. Radermacher Schorer. Uit de collectie Radermacher Schorer. Signatuur: 134 C 85.

151 D 56
Tekst: EX LIBRIS JHR. DR. M.R. RADERMACHER SCHORER. Uit de collectie Radermacher Schorer.

Tekst: EX LIBRIS JHR. DR. M.R. RADERMACHER SCHORER. Uit de collectie Radermacher Schorer. Signatuur: 151 D 56.

1779 D 5
Inscriptie voorin werk. Tongerlo boekbanden.

Inscriptie voorin werk. Tongerlo boekbanden. Signatuur: 1779 D 5

150 E 1
Aantekening achterin boek over de prijs. Uit de collectie Romswinckel.

Aantekening achterin boek over de prijs. Uit de collectie Romswinckel. Signatuur: 150 E 1.

NAV K 719
Aantekening achterin boek over de prijs. Uit de collectie Romswinckel.

Aantekening achterin boek over de prijs. Uit de collectie Romswinckel. Signatuur: NAV K 719.

NOM N 41
Stempel met tekst: “Het Nederl. Openluchtmuseum” Arnhem, Rijksmuseum v. Volkskunde.

Stempel met tekst: “Het Nederl. Openluchtmuseum” Arnhem, Rijksmuseum v. Volkskunde. Uit de collectie Nederlands Openluchtmuseum. Signatuur: NOM N 41.

BJ 18028
Stempel met tekst: NBLC dienst boek en jeugd den haag.

Stempel met tekst: NBLC dienst boek en jeugd den haag. Signatuur: BJ 18028.

BJ 14063
Ex Libris met tekst: Jannie Daane collectie Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum Den Haag.

Ex Libris met tekst: Jannie Daane collectie Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum Den Haag. Signatuur: BJ 14063.

BJ 25923
Ex Libris met tekst: Collectie Antina de Ru.

Ex Libris met tekst: Collectie Antina de Ru. Signatuur: BJ 25923.

BJ 48393
Ex Libris met tekst: Van Leeuwen Bibliotheek.

Ex Libris met tekst: Van Leeuwen Bibliotheek. Signatuur: BJ 48393.

70 F 54
Tekst: A.B. (Adriaan Bogaers) Onderaan rug van handschrift in gouddruk

Tekst: A.B. (Adriaan Bogaers) Onderaan rug van handschrift in gouddruk. Signatuur: 70 F 54.