Plaatsingskenmerken

Binnen de collectie van de KB zijn veel verschillende vormen van signaturen terug te vinden. Vaak bestaat een signatuur uit een combinatie van cijfers en letters. Er bestaan aparte signatuurreeksen voor de depotcollectie, de wetenschappelijke collectie, leeszaalboeken en tijdschriften. Een aantal deelcollecties heeft een eigen signatuurreeks gekregen met letters en volgnummers, zoals kranten (C), tijdschriften (T, eventueel gevolgd door een tweede letter), jaarboeken (J plus tweede letter), Couperus (COUP), Provo (PROVO), Koopman (KOOPM) en de Papierhistorische collectie (PC).

Signaturen staan doorgaans op de titelpagina of op de binnenzijde van het voorplat. Incidenteel staan ze ook op een schutblad of frontispice. Meestal zijn ze geschreven, met potlood, soms zijn ze gestempeld. Wanneer een boek verplaatst is en daarmee een nieuw signatuur krijgt, wordt het oude signatuur nooit weggehaald, maar doorgestreept. Het nieuwe signatuur komt in de buurt van het oude signatuur te staan. Behalve bij aanwinsten van de bijzondere collecties wordt het signatuur ook met een of meerdere plakkers op de rug aangebracht.

72 C 22
1. Signatuur wetenschappelijke collectie, gestempeld.
 1. Signatuur wetenschappelijke collectie, gestempeld. Vorm: kastnummer (getal), plank (letter), volgnummer (getal). Afgebeeld: 72 C 22
3006 F 15
2. Signatuur wetenschappelijke collectie, met doorgestreepte oudere signatuur.
 1. Signatuur wetenschappelijke collectie, met doorgestreepte verouderde signatuur. Afgebeeld: 3006 F 15
3006 F 29
3. Signatuur wetenschappelijke collectie, met doorgestreepte oudere signatuur.
 1. Signatuur wetenschappelijke collectie, met doorgestreepte verouderde signatuur. Afgebeeld: 3006 F 29
3006 H 33
4. Signatuur wetenschappelijke collectie, met doorgestreepte oudere signatuur
 1. Signatuur wetenschappelijke collectie, met doorgestreepte verouderde signatuur. Afgebeeld: 3006 H 33
3006 H 33
5. Signatuur wetenschappelijke collectie. Signatuur op rug
 1. Signatuur wetenschappelijke collectie. Signatuur op rug. Afgebeeld: 3006 H 33
MAL 638
6. Signatuur wetenschappelijke collectie, in gebruik vanaf 1987.
 1. Signatuur wetenschappelijke collectie, in gebruik vanaf 1987. Niet voor bijzondere collecties. Vorm: drie letters, drie cijfers. Afgebeeld: MAL 638
MAL 638 (rug)
7. Idem, plakker op rug.
 1. Idem, plakker op rug.
5239793
8. Signatuur Depot van Nederlandse Publicaties.
 1. Signatuur Depot van Nederlandse Publicaties. Vorm: 7 cijfers, vanaf 2009 ook met 8 cijfers. Plakker op rug, of rechtsboven op achterplat. Afgebeeld: 5239793.
Plakk Q 275 nr. 1
9. Plakkaat. Vorm: letter Q of F (formaat), dan nummer en volgnummer.
 1. Plakkaat. Vorm: letter Q of F (formaat), dan nummer en volgnummer. Afgebeeld: Plakk Q 275 nr. 1
Knuttel 13000
10. Pamflet, gestempeld signatuur.
 1. Pamflet, gestempeld signatuur. Afgebeeld: Knuttel 13000.
Pamflet 12997 B
11. Pamflet, geschreven signatuur.
 1. Pamflet, geschreven signatuur. Afgebeeld: Pamflet 12997 B.
Knuttel 29000
12. Pamflet, gestempeld signatuur en ingebonden.
 1. Pamflet, gestempeld signatuur en ingebonden. Afgebeeld: Knuttel 29000.
Verz cat 11829
13. Veiling- of antiquariaatscatalogus.
 1. Veiling- of antiquariaatscatalogus. Vorm: stempel met geschreven volgnummer. Afgebeeld: Verz cat 11829
GEL. GED. 448
13. Gelegenheidsgedicht.
 1. Gelegenheidsgedicht. Vorm: stempel met geschreven volgnummer. Afgebeeld: GEL. GED. 448.
LZ POP.C 45 OFF
15. Signatuur Leeszaal (ook in vorm met 2 plakkers, boven en onder).
 1. Signatuur Leeszaal (ook in vorm met 2 plakkers, boven en onder). Afgebeeld: LZ POP.C 45 OFF
NL 96C 1007
16. Signatuur Leeszaal van Nederland.
 1. Signatuur Leeszaal van Nederland. Afgebeeld: NL 96C 1007
LHO OD.A 58 NL AAC
16. Signatuur Leeszaal Bijzondere Collecties.
 1. Signatuur Leeszaal van Nederland. Afgebeeld: LHO OD.A 58 NL AAC