Feiten en cijfers van de KB

Opgericht
1798

Functie
Nationale bibliotheek

Rechtsvorm
Sinds 31 augustus 1993 zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Budget
€ 91 miljoen
Fiscaalnummer (RSIN) 79.69.880

Bestuur

mr. T.H.J. Joustra (voorzitter), mr. F. Leeflang, prof. dr. F.M.G. de Jong, W. van der Stelt, dr. K. Veling

Directie
Algemeen Directeur - dr. E.J.B. (Lily) Knibbeler
Hoofd Sector Innovatie & ICT, plv. alg. directeur - ir. M.J. (Marc) van den Berg
Hoofd Sector Marketing & Diensten - dr. H.A. (Hildelies) Balk-Pennington de Jongh
Hoofd Sector Verwerking & Behoud - drs. J.W. (Jan Willem) van Wessel
Hoofd Sector Bedrijfsvoering - E. (Eppo) Boot MSc

Personeel
394,61 formatieplaatsen; 538 medewerkers totaal (vast, tijdelijk, extern) (28-05-2019)
Bezoldiging volgens cao WVOI

Beleid
Onze strategische prioriteiten voor 2019-2022 zijn:

  1. Het geschreven woord aan het werk zetten in de maatschappij;
  2. zorgen voor het geschreven woord;
  3. de infrastructuur voor het geschreven woord organiseren;
  4. onze organisatie en onze netwerken ontwikkelen.

Taken
Depot van Nederlandse gedrukte en digitale publicaties
en Nederlandse Bibliografie
Behoud, beheer, documentatie en beschikbaarstelling van nationaal cultureel erfgoed
Bevordering van samenwerking tussen (openbare) bibliotheken
Expertisecentrum voor digitalisering, digitale archivering en conservering
Onderzoek en ontwikkeling van wetenschappelijke informatievoorziening
Internationaal aanspreekpunt voor bibliotheken

Samenwerking
De KB participeert in ruim 30 nationale en internationale samenwerkingsverbanden waaronder:
UKB, Samenwerkingsverband van de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek
GII, (Consortium) Gemeenschappelijke Informatie-infrastructuur
NCDD, Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid
SURF Platform ICT en Onderzoek
CENL, Conference of European National Librarians
CDNL, Conference of Directors of National Libraries
IFLA, International Federation of Library Associations & Institutions

Bezit
7 miljoen items = ruim 115 km bibliotheekmateriaal (boeken, kranten, tijdschriften, micromateriaal). 10.800 lopende abonnementen en 500 licenties op databanken en digitale tijdschriften.

Deelcollecties
De KB bezit bijzondere en speciale collecties waaronder middeleeuwse en moderne handschriften, oude drukken en kostbare werken, pamfletten, boekbanden, sier- en marmerpapier, schaak- en damliteratuur, Nederlandse kranten, kook- en kinderboeken.

Diensten
Digitale collecties, informatie en uitlening, interbibliothecair leenverkeer en documentlevering, digitalisering, kopieën en scans, tentoonstellingen en rondleidingen.

Gebouw
Netto vloeroppervlak: 80.000 m2
Bibliotheek: 37.000 m2, waarvan 28.000 m2 magazijn
Andere instellingen in het gebouw: 15.000 m2

Capaciteit KB-leeszalen
500 studieplaatsen, waarvan 125 met pc-werkstation, WiFi beschikbaar

Postadres & bezoekadres
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

Contact
Telefoon 070 3140911
E-mail via contactformulier

Zie ook

Openingstijden
Route
Jaarverslag 2018