Feiten en cijfers van de KB

Opgericht
1798

Functie
Nationale bibliotheek

Rechtsvorm
Sinds 31 augustus 1993 zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Budget
€ 91 miljoen
Fiscaalnummer (RSIN) 79.69.880

Personeel
394,61 formatieplaatsen; 538 medewerkers totaal (vast, tijdelijk, extern)
Bezoldiging volgens cao WVOI

Samenwerking
De KB participeert in ruim 30 nationale en internationale samenwerkingsverbanden waaronder:

  • UKB, Samenwerkingsverband van de universiteitsbibliotheken en de KB
  • GII, (Consortium) Gemeenschappelijke Informatie-infrastructuur
  • NCDD, Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid
  • NDE, Netwerk Digitaal Erfgoed
  • SURF Platform ICT en Onderzoek
  • CENL, Conference of European National Librarians
  • CDNL, Conference of Directors of National Libraries
  • IFLA, International Federation of Library Associations & Institutions

Bezit
7 miljoen items = ruim 120 km bibliotheekmateriaal (boeken, kranten, tijdschriften, micromateriaal). 10.800 lopende abonnementen en 500 licenties op databanken en digitale tijdschriften.

Deelcollecties
De KB bezit bijzondere en speciale collecties waaronder middeleeuwse en moderne handschriften, oude drukken en kostbare werken, pamfletten, boekbanden, sier- en marmerpapier, schaak- en damliteratuur, Nederlandse kranten, kook- en kinderboeken.

Gebouw
Netto vloeroppervlak: 80.000 m2
Bibliotheek: 37.000 m2, waarvan 28.000 m2 magazijn
Andere instellingen in het gebouw: 15.000 m2

Capaciteit KB-leeszalen
500 studieplaatsen, waarvan 125 met pc-werkstation, WiFi beschikbaar