Informatie voor leveranciers

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Koninklijke Bibliotheek januari 2018

Hieronder vindt u de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Koninklijke Bibliotheek zoals deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 56/2009. De Koninklijke Bibliotheek verklaart deze voorwaarden van toepassing op alle door haar nieuw af te sluiten contracten met ingang van november 2014.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Afdeling Interne Dienstverlening.

Document(en)