Jaarverslagen

Ieder jaar brengt de KB haar jaarverslag uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Hierin legt de directie verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid. De financiƫle verantwoording en een overzicht van de prestaties aan de hand van KB-indicatoren completeren het verslag.

Jaarverslagen van Stichting Bibliotheek.nl

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de stichting Bibliotheek.nl over de periode 2010-2014.

Jaarverslagen van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB)

Hieronder vindt u de jaarverslagen van het SIOB over de periode 2011-2014.

Document(en)