Jaarverslagen

Ieder jaar verantwoordt de KB zich via haar jaarverslag over de resultaten van het gevoerde beleid. Dat doet zij deels via een publieksjaarverslag aan alle Nederlanders en deels via een formeel jaarverslag, gericht aan de minister van OCW en de beide Kamers. De financiƫle verantwoording en een overzicht van de prestaties aan de hand van KB-indicatoren completeren het verslag.

Jaarverslagen van Stichting Bibliotheek.nl

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de stichting Bibliotheek.nl over de periode 2010-2014.

Jaarverslagen van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB)

Hieronder vindt u de jaarverslagen van het SIOB over de periode 2011-2014.

Document(en)