Missie en visie

Missie

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De vrije toegang tot dit gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen.

Visie: Samen bereik je meer

We hebben in ons werk altijd oog voor de kwaliteiten, verantwoordelijkheden en ambities van de mensen en organisaties waarmee we samenwerken. Op basis van gezamenlijke doelen trekken we samen op.
Onze huidige en toekomstige klanten zijn de inspiratie voor ons handelen. Alleen zo kunnen wij maatschappelijke waarde creëren en zo veel mogelijk mensen bereiken met onze eigen (digitale) diensten, of via onze partners.