Organisatie Vereniging Vrienden

Bestuur

  • Dhr. prof. dr. P. Hoftijzer (voorzitter
  • Dhr. drs. F. Kooij RBA (penningmeester)
  • Dhr. drs. E. van Welie
  • Mw. S. Backer-Huygen
  • Mw. drs. N.N. van Willigen (secretaris)
  • Mw. dr. E.J.B. Knibbeler, algemeen directeur KB
  • Mw. K. Polder (niet op de foto)

Beleidsplan

Jaarrekening

Jaarverslag

Contact

U kunt het secretariaat van de Vereniging op de volgende manieren bereiken:

Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek
Secretariaat
Postbus 90407
2509 LK Den Haag

Per e-mail
Telefoon: 070 - 314 02 17

Bankrekeningnummer: NL19INGB0000338208 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Fiscaalnummer: 811 356 942