Organisatie Vereniging Vrienden

Bestuur

Beleidsplan

Jaarrekening

Jaarverslag

Contact

U kunt het secretariaat van de Vereniging op de volgende manieren bereiken:

Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek
Secretariaat
Postbus 90407
2509 LK Den Haag

Per e-mail
Telefoon: 070 - 314 02 17

Bankrekeningnummer: NL19INGB0000338208 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Fiscaalnummer: 811 356 942