De depotcollectie: informatie voor uitgevers

Afspraken met uitgevers

In overleg met de Mediafederatie is afgesproken dat alle uitgevers één exemplaar van elke in Nederland uitgegeven publicatie aan het Depot afstaan. Voor de tekst van de afspraak zie de Nederlandse of Engelse tekst. Ruim 90% van de publicaties wordt door de uitgevers gratis toegezonden.
Daarnaast speurt de KB actief naar publicaties die niet via de reguliere kanalen binnenkomen. Dit leidt ertoe dat een zeer groot deel van de publicaties die in Nederland verschijnen, ook daadwerkelijk in het Depot wordt bewaard.

Het belang van deponeren

Het Depot van Nederlandse Publicaties is een unieke collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven publicaties op één centraal punt bijeen te brengen voor studie en onderzoek. Onder publicaties verstaan wij: boeken, kranten, tijdschriften, leermiddelen, cartografisch materiaal, jaarboeken, rapporten en brochures. Door ons één exemplaar van uw publicaties te sturen bij voorkeur digitaal levert u een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding en uitbreiding van deze belangrijke nationale bron van informatie.

Hoe u kunt deponeren

Voor meer informatie zie: Deponeer uw publicatie

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact met een van onze medewerkers op telefoonnummers: 070-3140195 / 070-3140526.