Deponeer uw publicatie

De KB nodigt uitgevers uit om van elke publicatie één exemplaar gratis ter beschikking te stellen aan het Depot van Nederlandse Publicaties. Het gaat om publicaties in Nederland uitgegeven ongeacht de taal of de vorm (gedrukt, digitaal). Bij meerdere verschijningsvormen gaat de voorkeur van de KB uit naar een digitaal exemplaar.

Fysieke publicaties deponeren

Fysieke publicaties zijn gedrukt, of op een digitale gegevensdrager (cd/dvd).

Digitale publicaties deponeren

Digitale publicaties zijn e-books/monografieën, of afleveringen van een tijdschrift of een ander periodiek).

Alle publicaties komen in aanmerking

In principe komen alle in Nederland uitgegeven boeken en tijdschriften in aanmerking voor opname in het Depot, gedrukt of digitaal ongeacht de taal waarin ze verschijnen. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Iedereen kan deponeren

Uitgevers, (overheids-)instanties, stichtingen, verenigingen maar ook particulieren die in eigen beheer publiceren kunnen uitgaven deponeren bij de KB. Om dubbel werk te voorkomen verzoeken wij de auteurs om niet zelf publicaties te deponeren maar om hun uitgever te vragen dit te doen.

Is er sprake van een vergoeding?

De KB stelt het bijzonder op prijs wanneer u van elke nieuwe publicatie één exemplaar gratis afstaat. In een enkel geval stuit het gratis afstaan van dure papieren publicaties op onoverkomelijke bezwaren. In dat geval kunnen in overleg aangepaste leveringsvoorwaarden worden afgesproken. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Documentverwerking.

Lees meer over: